Drammensfirma fikk Frognerparken: Ønsker kommunens fagfolk velkommen Frognerparken i Oslo skal de nærmeste årene driftes av gartnerselskapet Steen & Lund AS. Anbudet på Groruddalen gikk til ISS. 1. november blir driften av hovedstadens mest berømte park, Frognerparken, privatisert. Drammenselskapet Steen & Lund AS vant det prestisjetunge anbudet. De ser gjerne at kommunens fagarbeidere søker jobb hos dem. Alt ut på anbud Frognerparken var trinn to i byråd Jøran Kallmyrs (Frp) omfattende konkurranseutsetting av hovedstadens friluftsområder. Kommunens egen friluftsetat er nå nedlagt. 89 ansatte ble overflødige og er tilbudt andre jobber. Alle Groruddalens stier, parker, badevann og grøntarealer ble overtatt av ISS Landscaping ØNSKET: De er dumpet av kommunen, men ønsket av Steen & Lund, som nå overtar driften av Frognerparken. Jan-Edvard Monsrud da det første anbudet gikk ut. – Kom til oss Steen & Lund har stor tro på fagarbeiderne som Oslo kommune nå dumper. – Vi er veldig interessert i å rekruttere dem. Noen har allerede gitt signaler om at de ønsker å komme til oss, sier administrerende direktør Pål Lund i Steen & Lund AS til Fagbladet. Pål Lund mener kommunens ansatte gjør et veldig godt arbeid med Frognerparken i dag. – Vi kommer til å adoptere mange rutiner, men vi skal drive mer effektivt på enkelte områder, blant annet med maskiner, sier han. Steen & Lund omsetter allerede for over 200 millioner kroner i året, og Frognerparken blir gartnerselskapets største enkeltkontrakt. Tekst: OLA TØMMERÅS 1. september. For Oslo sentrum er anbudskonkurransen i gang, og den avgjøres i november. Dumper kompetanse Den massive konkurranseutsettingen har vakt frustrasjon. – Dette er sløsing med menneskelige ressurser. Kommunen dumper kompetanse opparbeidet gjennom årtier, poengterte leder for Fagforbundet Oslo, Mari Sanden, og leder i Friområdenes fagforening, Stanset 490 virksomheter Arbeidstilsynet gjennomførte i fjor 2900 tilsyn. I kampen mot sosial dumping har de gjennomført 10.000 tilsyn de siste fem årene. Renovasjon og renhold er blant yrkesgruppene det nå fokuseres mest på. I hele to av tre tilsyn blir det funnet regelbrudd, med påfølgende reaksjon fra Arbeidstilsynet. Tilsynet stanset i fjor 490 virksomheter, og 12 bedrifter ble anmeldt til politiet for sosial dumping. I løpet av det siste året har Arbeidstilsynet både fått mer ressurser og sterkere regelverk. OT 13,2 mrd. til kollektivtransport Budsjettet for 2012 legger opp til at enda flere kan reise kollektivt, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Regjeringen foreslår å bruke rundt 13,2 milliarder kroner til kollektivtiltak i sitt forslag til statsbudsjett for neste år – en økning på 9,1 prosent. Den betydelige innsatsen til utbygging av jernbanen som regjeringen legger opp til i Nasjonal transportplan 2010–2019, følges opp. Det samme gjør innfasingen av nytt togmateriell. Regjeringen foreslår å bruke 493,1 millioner kroner til særskilte MER KOLLEKTIVT: Regjeringen foreslår å bruke 13,2 milliarder kroner på kollektivtransport neste år. tilskudd for kollektivtransport. Av dette er 411 millioner satt av til belønningsordning for bedre kollektivtransport, god tilrettelegging for syklister og fotgjengere og mindre bruk av bil i byer. Regjeringen foreslår å sette av 45,1 millioner kroner til tilgjengelighetstiltak innen kommunenes og fylkeskommunenes ansvarsområde. Tekst: PER FLAKSTAD Fagbladet 10/2011 > 29 Illustrasjonsfoto: Ola Tømmerås    Illustrasjonsfoto: Per Flakstad fbaargang2011 fbseksjonSAM