Multi renholderne Isabel Pedersen klargjør medisinbrett for legene. Om litt skal hun og Nethe Lunden smøre formiddagsmat til pasientene, før gulvene vaskes. ATekst: OLA TØMMERÅS Foto: JENS HASSE arhus universitetssykehus er enormt, med en bygningsmasse på 400.000 kvadratmeter. Det er likevel ikke størrelsen som er mest imponerende. I dette gigantsykehuset fins nemlig ikke en eneste renholder. De er alle blitt til multiarbeidere. For stor slitasje Serviceassistenter er tittelen Nethe Lunden og Isabel Pedersen har i dag. De er fortsatt ansvarlige for renhold, men bare deler av dagen. Det begynte med et ønske om å variere oppgavene for å bedre arbeidsmiljøet. Slitasjen på renholderne var stor. Gjennomtrekken av ansatte likeså. Sykefraværet var oppe i 20 prosent. – Undersøkelser viser at hvis du jobber kontinuerlig med renhold i mer enn fire timer daglig, vil du pådra deg slitasjeskader, sier konsulent Nina Vedel Møller ved fagforbundet 3F i Danmark. – Målet er at renholdere skal få et yrke de både kan leve av og med, forteller hun. Assisterer overalt Aarhus universitetssykehus slo sammen yrkesgruppene portør og renholder. Det frigjorde så mye ressurser at de fortsatt finner nye oppgaver for serviceassistentene. – I dag assisterer vi på de fleste områder. I tillegg til å holde det rent, gjør vi klar morgenmat, hjelper til med medisiner og flytter pasienter. Det er knapt noen grense for oppgaver som kan utføres av serviceassistentene, sier Nethe Lunden og Isabel Pedersen. – Til å begynne med var enkelte skeptiske til at unge piker skulle gjøre en portørs jobb, blant annet trille pasientsenger som kan veie opptil 300 kilo. Sannheten er at det er langt mindre belastende enn å vaske hele dagen, poengterer Isabel Pedersen. Halverte sykefraværet Nethe Lunden har jobbet 27 år ved sykehuset, de første 17 åra som renholder, deretter som serviceassistent. Hun beskriver en helt annen hverdag etter at renholderne ble til serviceassistenter. – Før visste ingen hvem jeg var. I dag er vi en respektert del av helsepersonellet, forteller hun. Det gjør noe med både selvrespekten og trivselen. Arbeidsgleden økte. Sykefraværet gikk ned til det halve. – I tillegg står folk lenger i jobben. Det har blitt lettere å rekruttere. Ungdom søker seg til jobb som serviceassistenter, og menn har kommet inn i yrket. Som serviceassistenter har vi fått en helt annen status enn den vi hadde som renholdere, forteller de to. Ikke smertefritt Ledelsen ved Aarhus universitetssykehus innså at arbeidsoppgavene var dårlig fordelt mellom portørene og renholderne. Mens en renholder jobbet > Stopper slitasjeskader og øker effektiviteten 30 > Fagbladet 10/2011 fbaargang2011 fbseksjonSAM