Råd til ledere Gå på arbeidsplassen om kvelden når ingen andre er der, eller sitt hjemme og lukk øynene, forestill deg arbeidsplassen og kjenn etter: Hva er atmosfæren her, hva skjer med mine medarbeidere, og hva skjer med meg her? Når du får klarhet i dette, kan du gjøre en rekke valg – fra hjertet. For en del ledere vil første steg være å bry seg om folk, ikke bare om effektivitet og produktivitet. Det er viktig å erkjenne hva som ikke fungerer. En slik innstilling åpner for intelligente løsninger. Legg vekt på å skape en trygg atmosfære for medarbeiderne, og se at vi er sammen om å skape det vi gjør. Hjertets intelligens går dypere enn intellektet. Når ansatte, klienter eller pasienter føler at ledelsen bryr seg om de menneskelige kvalitetene, endres noe radikalt. VERDI: Jeg har stor tro på ledere som setter fokus på egen og medarbeidernes selvutvikling, sier Helga Bognø. Selvutvikling fører fram til personlig utvikling og vekst, og i beste fall selvinnsikt, som er viktig for ledere å ha, mener Fagforbundets Helga Bognø. – God ledelse er også et spørsmål om lederens selvinnsikt. En dimensjon som forteller noe om lederens evne og vilje til å se både egne og andres muligheter, og noen ganger begrensninger, sier Helga Bognø, veileder og coach, og leder av faggruppe personal i Fagforbundet. Selv praktiserer hun det hun kaller en coachende lederstil: En veiledende og oppmuntrende stil, der kunsten er å lokke fram det beste som allerede fins hos de ansatte. Bognø presiserer at selvutvikling ikke handler om å bli mer lykkelig, men om å bli mer hel. – Det handler om å føle at du har makt i eget liv, og har evnen til å lede deg selv. Bli bevisst egne valg, handlinger og motiver, ta ansvar for de valgene du tar og være villig til å utfordre ditt eget selvbilde. Hun råder ledere til å bruke alle sider av sin intelligens: – Det er sammenheng mellom følelsesmessig modenhet (EQ) og IQ som fører fram til vår sosiale IQ. Som gode ledere må vi nytte begge dimensjoner, i en sirkel som alltid er i bevegelse og skaper dynamikk i en ledergruppe, mellom leder og medarbeider og i personalgruppa. MoS Kilde: Kursleder Nishant Matthews Fagbladet 10/2011 > 35 Foto: Monica Schanche Foto: Monica Schanche fbaargang2011 fbseksjonSAM