Siden sist Stoppet anbud på trikk og bane Konkurranseutsetting av trikk og t-bane i Oslo er avblåst. Den nye miljø- og samferdselsbyråden, Ola Elvestuen (Venstre), stopper planen. Det siste avtroppende byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, Jøran Kallmyr (Frp), gjorde, var å sette i gang forberedelser for å få trikk og t-bane ut på anbud. Men allerede andre dag i stolen erklærte Elvestuen at anbudsutsetting av trikk og bane ikke ville bli gjennomført, opplyser ABC Nyheter. Han oppgir som grunn at det nåværende systemet går godt og at det har vært gjennom store endringer, der de sporveisansatte har måttet strekke seg langt. – Det ville være feil å begynne med et nytt regime nå, sier han til ABC Nyheter. Enig i oppsplitting I dag består det gamle Oslo sporveier av et konglomerat av selskaper som bestiller av hverandre. Rapporter fastslår at denne måten å drifte koster 55 millioner kroner ekstra. Elvestuen har det ikke like travelt med oppsplitting som Kallmyr, men han avviser det ikke. Kallmyr ville skille ut ytterligere før nyttår. Elvestuen opplyser at han vil gå inn i diskusjon om dette de nærmeste ukene. Oslo Sporveiers arbeiderforening har jobbet iherdig mot planene til Jøran Kallmyr. Nylig ANBUD STOPPET: Rune Aasen, leder i Oslo Sporveiers arbeiderforening, håper samferdselsbyråd Ola Elvestuen stopper ytterligere oppsplitting og anbudsrunder. sendte foreningens leder, Rune Aasen, en takkemelding til Ola Elvestuen. – Dette er kjempepositive signaler fra byråden. Vi håper at han også stopper ytterligere oppsplitting av selskapet når han får sett nærmere på fakta, sier Rune Aasen i Fagforbundet. Tekst: OLA TØMMERÅS Best for helsa Retten til hel og fast stilling er en viktig kamp Fagforbundet og LO fører for medlemmene sine. Debatten om mer jobbing i helgene går i aviser og i sosiale medier. I media sporet debatten dessverre av, nesten før den var i gang. Verken LO eller Fagforbundet ønsker at de medlemmene som jobber ubekvemme vakter skal få det verre på jobben. Noen prøver å framstille det sånn. Vi er mange, inkludert meg selv, som har mange års erfaring med turnus- og skiftarbeid. Vi vet hvor tungt det kan være å gå på jobb på søndager og andre helligdager når andre har fri. Eller at du «alltid» skal jobbe om kvelden når du egentlig har lyst å gå på kino med venner, gå på kurs eller bare være sammen med familien din. Skift- og turnusarbeidere er også mer utsatt for helseplager som kreft, hjerte- og karsykdommer, forplantningsskader og depresjoner. De lever kortere og holder gjennomsnittlig ikke lenger enn til de er ca. 56 år (i Oslo 53 år) i arbeidslivet. Innenfor helse og omsorg har vi mange arbeidsplasser som har det samme personalbehovet 24 timer i døgnet, sju dager i uka og 365 dager i året. Fram til arbeidstidsforkortelsen i Vi vet hvor tungt det kan være å gå på jobb på søndager og andre helligdager når andre har fri. 1987, hadde de fleste i sektoren enten hele eller halve stillinger, og det normale var å jobbe annenhver helg. Kortere arbeidstid ble tatt ut i mindre helgejobbing og førte til at turnusene ikke lenger gikk opp. Hullene som oppsto, ble fylt av vikarer og senere fast ansatte i diverse små stillingsprosenter. Vi fikk etter hvert noen ansatte med fast, hel stil- ling og jobb hver tredje eller hver femte helg, mens andre ansatte i små stillingsbrøker måtte jakte på hver ledige vakt for å sikre månedslønnen. Det er dette vi må gjøre noe med; alle ansatte må få mulighet til å jobbe full tid, være fast ansatt og ha forutsigbarhet i lønn, arbeid og fritid. For å få dette til, må grunnbemanningen økes. Tillegget for ubekvem arbeidstid må heves, og det må ansettes faste vikarer. De ansattes kunnskap og ønsker må tas med i turnusplanleggingen, og belastningen med helgejobbing må deles likt. I dag jobber de med små stillinger mest helg. Det kan også hende det betyr to til fire arbeidshelger mer i året for noen. Forutsigbar, fast og hel stilling er best for helsa. Jan Davidsen, forbundsleder 4 > Fagbladet 11/2011 Foto: Ola Tømmerås fbaargang2011 fbseksjonHEL