Korrupsjon rulles opp i flere busselskaper Nye dokumenter retter mistanke om langt mer korrupsjon enn det som hittil er rullet opp i Unibuss ledelse. I oktober kom antall siktede i forbindelse med opprulling av korrupsjon i Oslo kommunes bussselskap Unibuss, opp i åtte personer. Tidligere teknisk sjef og tidligere salgssjef er siktet for å ha mottatt henholdsvis 3,1 og 1,1 millioner kroner fra den tyske bussprodusenten MAN, mens administrerende direktør skal ha fått pusset opp huset for 650.000. Unibuss fikk svi. Ruter kastet dem ut av anbudskonkurransen for Oslo Vest. Et anbud verdt 1,8 milliarder kroner. Ansatte frykter for sine jobber. Ruller opp mer Samtidig kunne Fagbladet avsløre at teknisk sjef i Unibuss også mottok 1,3 millioner kroner allerede i 2002, mens han var ansatt i Norgesbuss. Dette viser kvitteringer fra MANs hovedkontor i Munchen, som Fagbladet har fått tilgang til. Ambassadører i Fagforbundet 25 brennende sjeler fra hele landet var samlet i Fagforbundet 18. oktober. Som nyutnevnte Palestina-ambassadører har de påtatt seg et spesielt ansvar for å skape engasjement om Palestinaspørsmålet i fylker og lokallag. Noen av ambassadørene har jobbet med Palestina-spørsmål i mange år og kjenner områdene godt etter flere besøk der. Andre har et nytent engasjement. Alle ambassadørene vil i tida før neste landsmøte reise til de pales- Dagene etter offentliggjøres forklaringen til MANs korrupsjonsdømte selger. Han opplyser at de betalte millioner for å få fikset spesifikasjonene i anbudene. Detaljer blir lagt inn slik at bare MAN kan levere. Kravspesifikasjonene er det Ruter selv som utarbeider. Også kravene i pågående anbud for Oslo Vest er som skreddersydd for MAN. Nylig satte Ruter i gang granskning av seg selv. Meningsløs utestengning " Det er helt meningsløst å straffe bare Unibuss, mener leder av Oslo sporveiers arbeiderforening, Rune Aasen. Han understreker at de ikke ønsker å utestenge noen av selskapene. " De ansatte i disse selskapene SKANDALEN RULLER VIDERE: Unibuss er allerede straffet ved å bli utestengt fra anbud, men etter nye dokumenter å dømme er selskapet kun en del av korrupsjonsskandalen. leverer en ærlig og solid tjeneste, og det er dem Ruter rammer med utestenging, påpeker han. Følg saken på fagbladet.no Tekst: OLA TØMMERåS Bidro med over en halv million Fagforbundet ga over en halv million kroner til årets tvaksjon. Forbundsstyret ga 209.000 kroner, og i tillegg strømmet det inn penger fra både fylker og fagforeninger. Til sammen er det registrert bidrag på 516.757 kroner. Det betyr at forbundet har bidratt med penger som gjør at et areal like stort som Troms fylke vil bli ryddet for klasebomber og miner.    PF ENGASJERTE: Fagforbundets Palestina-ambassadører fra hele landet samlet i Oslo. tinske områdene for at de best mulig skal kunne formidle førsteinntrykk til medlemmer over hele landet. Ambassadørkorpset inngår i det allerede veletablerte Palestinasamarbeidet mellom Fagforbundet og Norsk Folkehjelp.    SHJ Fagbladet 11/2011 > 5 Foto: Anders Hamre Sveen Foto: Scanpix fbaargang2011 fbseksjonHEL