Siden sist Isbading, zumbadans og polonese på sykehjemmet er bare noen av aktivitetene de ansatte i Fusa kommune har satt i gang i år. Arbeidsmiljøsatsingen Fusa i farten har økt aktivitetsnivået betraktelig blant de ansatte. Fusa i farten har nå også gjort at kommunen nylig innkasserte Arbeidsmiljøprisen for Hordaland. Prisen deles ut av KS, Fagforbundet og Utdanningsforbundet i fylket. Fagbladet skrev om Fusa i farten i nr. 4/2011. Du finner reportasjen på www.fagbladet.no    SHJ VISTE SEG FRAM: Alicia Altier og Ramona Braanen markerte verneombudenes dag på Rikshospitalet sammen med sykepleierne Anne Gro Valla, Elisabeth Johansen og Anne Lise Jæger. Godt synlige verneombud – Byrådet i Oslo ønsker et uryddig arbeidsliv Jan Davidsen er overrasket over at Oslo kommune vil gjøre hovedstaden til en forsøksby med flere midlertidig ansatte bare måneder etter Adecco-skandalen med massive brudd på arbeidsmiljøloven. Byrådet i Oslo vil ifølge Dagsavisen søke staten om en prøveordning for mer bruk av midlertidige ansettelser. – Problemene med et stadig mer uryddig arbeidsliv er at det er en ønsket politikk fra byrådet, sier Fagforbundets leder, Jan Davidsen til Dagsavisen. – Dette er et oppsiktsvekkende forsøk på å svekke arbeidsmiljølovens bestemmelser, sier Roy Pedersen, leder i LO i Oslo. Finansbyråd i Oslo, Kristin Vinje (H), mener flere midlertidige ansettelser vil gjøre det lettere for dem som står utenfor arbeidslivet å komme i jobb. – Det senker terskelen for å ansette, og en rekke folk som står utenfor arbeidslivet burde få sjansen til å prøve seg, sier Vinje til Dagsavisen. – Det er ikke bevist i noe land at flere midlertidige gjør at flere får jobb. Snarere tvert imot. Ledigheten er størst der det brukes mest midlertidig arbeidskraft, sier Roy Pedersen. – Noe av det vi er mest stolt av i Norge, er et arbeidsliv med stor sosial ro og forutsigbarhet. Det vil forsvinne om Oslo-byrådets politikk blir gjennomført, sier Jan Davidsen.    PF I slutten av oktober markerte verneombudene ved Oslo Universitetssykehus seg. Verneombudenes dag er noe helt nytt, men Alicia Altier og Ramona Braanen håper markeringen av en viktig gruppe tillitsvalgte kan bli en årlig tradisjon. – Vi ønsker å vise oss fram for de ansatte som har valgt oss, og samtidig minne dem på at de kan bruke oss i arbeidet med å forme sitt eget arbeidsmiljø, sier Altier og Braanen. Med rundt 20.000 ansatte har Oslo universitetssykehus mange verneombud på ulike nivåer. Sammen med verneombudene andre tillitsvalgte skal de bidra til at alle skal ha en trygg og god arbeidsplass. PF 6 > Fagbladet 11/2011 Fusa fikk arbeidsmiljøpris Foto: Per Flakstad Foto: Eivind Senneset fbaargang2011 fbseksjonHEL