Avviksrapportene fra Drammen var høyst uvitenskapelig, men traff allikevel godt  og fikk politikerne til å se at noe måtte gjøres.ª Side 42 Seksjonsleder Kjellfrid T. Blakstad Helse og sosial ˇ€‹ Møter med aktivitet Gjennom felles aktivitet mellom barn og eldre overføres den samiske kulturen til nye generasjoner. Livet på sykehjemmet blir mindre skremmende for barna, og veien til omsorgssektoren mer fristende som framtidig arbeidssted. Side 32 ˇ€‹ Vennlighet som metode Kjærlighet til seg selv og andre åpner for potensialet vi har i oss. Det er noe av det sykepleier Monica Hochtl lærer på kurs hos terapeuten Nishant Matthews. Side 36 ˇ€‹ Bedre kvalitet på sykehjem Lotte-modellen fokuserer på sentrale begreper i et menneskes liv som glede, trivsel, verdighet, respekt og aktiv tilstedeværelse. Skal de ansatte få tid til å konsentrere seg om dette, må det frigjøres kvalitetstid, skriver sosionom Harry Kleppa. Side 40 Klare roller på føde- og barselavdelinga Barnepleiaren observerer og steller med dei små. Etter fødselen er merksemda til jordmora helst retta mot mor. På Stavanger universitetssjukehus har dei to yrkesgruppene felles fagdagar, og dei utfyller kvarandre i kvardagen. Side 30 Fagbladet 11/2011 > 27 Foto: Grethe Nygaard fbaargang2011 fbseksjonHEL