Helse og sosial Fortsatt støtte til verdighetssenter Regjeringen foreslår at bevilgningen på tre millioner kroner, som ble vedtatt i 2011, videreføres i 2012. Tilskuddet til Verdighetssenteret ved Bergen Røde Kors sykehjem går blant annet til opplæring av frivillighetskoordinatorer. I tillegg jobber senteret for å spre prosjektet «Lære, for å lære videre, et opplærings- og implementeringsprosjekt for fotfolket innen eldreomsorg». Her får deltakerne støtte til å gjennomføre lokale opplæringsprosjekter.    VeV Store sykehus uten læreplasser Verken Oslo universitetssykehus eller Ahus tar inn helsefaglærlinger. Mangelen på læreplasser står i kontrast til målene i Oppdragsdokument Helse Sør-Øst 2011. Her heter det blant annet: Helse Sør-Øst RHF skal sørge for at det etableres et tilstrekkelig antall læreplasser innenfor helsefagarbeiderutdanningen og ambulansearbeiderutdanningen.» – Det er helt feil signal når Østlandets to største sykehus ikke tar inn lærlinger. Det er klart folk spør seg hvorfor de skal velge et yrke der det ikke fins jobber, sier Wenche Skorbakk fra Fagforbundets Seksjon helse og sosial. Hun er bekymret for at vi ikke vil klare å rekruttere nok helsefagarbeidere. Det er beregnet at vi vil trenge 40.000 flere helsefagarbeidere innen 2030. Også i Agder mangler 40 av 80 helsefaglærlinger læreplasser, til tross fr målet om én lærling per 1000 innbygger.    VeV JUBELDAG: Nå får de lønn for fem års overtid. Til sammen får sykepleierne Ludy Eale og Angelina Dahl 450.000 kroner. Jubel og etterbetaling Angelina og Ludy smiler fra øre til øre. De to sykepleierne på Ammerudlunden sykehjem får etterbetalt nesten en halv million kroner til sammen takket være ny avtale mellom Fagforbundet og Adecco. De ansatte på Ammerudlunden sykehjem har hatt tøffe tider siden Dagsrevyen i februar i år toget inn i lokalene. For åpent kamera ble det avslørt en rekke brudd på lov- og avtaleverk. I kjølvannet av avsløringene dukket det opp en rekke tilsvarende saker på andre sykehjem, og deretter kom oppvasken som resulterte i at mange kommuner sa opp sine avtaler med Adecco. Angelina Dahl og Ludy Eale har jobbet på Ammerudlunden siden 2005 – og jobbet mange overtidstimer. Timer de bare har fått ordinær timelønn for. Inntil nylig. Da kom nyheten om at de begge får en solid etterbetaling som resultat av en avtale mellom Fagforbundet, Norsk sykepleierforbund og Adecco. Feil pensjonstrekk Hovedtillitsvalgt på Ammerudlunden, Tone Follinglo, har stått i flere stormer etter at de ansatte organiserte seg og begynte å stille krav. Tone begynte å bla tilbake i sine egne lønnsslipper da Fagbladet første gang skrev om forholdene på Ammerudlunden i juni 2010. – Da oppdaget jeg at det ikke var samsvar mellom pensjons- trekket på lønnsslippen og det jeg så var innbetalt i pensjon på slutten av året. Jeg prøvde å undersøke, men fikk ikke svar verken fra Nordea eller fra Adecco, sier Follinglo. – Vi hadde tillit til arbeidsgiver. Derfor trodde vi heller aldri at de skulle klusse med pensjonsinnbetalingene våre, legger Angelina Dahl og Ludy Eale til. Mange vinnere Avtalen innebærer at 46 av Fagforbundets medlemmer på Ammerudlunden får en solid etterbetaling. Det samme gjelder en rekke ansatte ved Midtåsen og Greverud sykehjem som også ble driftet av Adecco. Tekst: SIDSEL HJELME 28 > Fagbladet 11/2011 Foto: Geirmund Jor fbaargang2011 fbseksjonHEL