Utmerket i Yrkes-VM Norge kapret ett gull og to bronser i verdensmesterskapet i yrkesfag i London. Sjetteplass og medalje for utmerket kvalitetsarbeid gikk til helsefagarbeiderne Edel Susanne Hetland og Solbjørg Byberg. De to rogalandsjentene deltok i verdensmesterskapet i yrkesfag sammen med ungdommer fra hele verden innenfor yrker som IT-personell, kokker og frisører, snekkere, hudpleiere, og blomsterdekoratører. Den norske kokken Øyvind Bøe Dalelv fikk gull, mens bronse gikk til billakkerer Fredrik Røed Meek og elektriker Bernt Erlend Fridell. Eksellent Helsefagarbeiderteamet Edel Susanne Hetland (Stavanger Universitetssjukehus) og Solbjørg Byberg (Eigersund kommune) konkurrerte i grenen caring sammen med ungdom fra 14 andre land i de fire dagene verdensmesterskapet varte. Rogalandsjentene ble belønnet med Medal of Excellence og en solid sjetteplass. Medal of Excellence gis til dem som oppnår over 500 poeng og er en utmerkelse for spesiell flott kvalitetsmessig utført arbeid. Deltakerne fra hele sju av de 18 fagene Norge deltok i, fikk den. Utdanningsmyndighetene, NHO, KS, Fagforbundet, Spekter og Helsedirektoratet er blant de norske aktørene som støtter arrangementet. Ambassadører for yrkesfag – Dette er det beste resultatet Norge har fått noen gang, sier en stolt sekretariatsleder for World Skills Norway, Elisabeth Lange. Verdensmesterskapet fant sted i Exel Centre i London. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen var tilskuer på konkurransedagene 8. og 9. oktober. Hun deltok også på kvelden, der hun hyllet deltakerne. – Jeg er stolt av deltakerne. Disse guttene og jentene er stolte STOLTE: Helsefagarbeiderne Edel Susanne Hetland t.v. og Solbjørg Byberg t.h. gratuleres av Fagforbundets Kjellfrid Blakstad etter flott innsats i verdensmesterskapet i Yrkesfag i London. av jobben de gjør hver dag. Jeg vil takke dem for innsatsen og for at de er slike gode ambassadører for yrkesfag både her og hjemme i Norge, sa Halvorsen. Tekst: MONICA SCHANCHE – Sett foten ned. Skal dere være lydige tjenere og i tillegg ha dårlig samvittighet? Fagforbundet følger opp –Vimåvågeåsifra,menpolitikerne må også lytte. Det er ikke lett for våre medlemmer å aksjonere med «gå sakte»-aksjoner, fordi vi er så tett på menneskene som blir rammet, sa Raymond Turøy, nestleder i Fagforbundets Seksjon helse og sosial, etter Vikes innlegg. Tekst og foto: ELLEN HEGGESTAD Fagbladet 11/2011 > 29 Snakket fra levra – rett til hjertene – Driv ut samvittighetsdemonen. Før ansvaret dit det hører hjemme – det politiske nivået. For denne uttalelsen høstet Halvard Vike, professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo, spontanapplaus fra 150 hjelpepleiere, vernepleiere og omsorgsarbeidere som nylig var samlet på Gardermoen til den årlige samspillkonferansen. Professoren innledet om helsepersonellets rolle i forhold til po- UTFORDRER ANSATTE: Professor i sosialantropologi Halvard Vike. litiske beslutninger og økonomiske rammer. – Helse- og omsorgssektoren er hovedpilaren som velferdsstaten hviler på. Det er den eneste organisasjonen i vårt moderne arbeidsliv som leverer mer verdi uten å få tilført flere ressurser. Vike mener det er på høy tid at helse- og omsorgssektoren begynner å stille krav på lik linje med andre yrkesgrupper, som leger, politi og flygeledere. I tillegg må ansvaret for det som ikke fungerer, plasseres hos politikerne. Forskeren tror at løsningen ligger i sektoren selv. Det vil ikke komme noen snill politiker og ordne opp. Foto: Raymond Turøy fbaargang2011 fbseksjonHEL