Kurs Vet hva som virker Prosjektet 3-2-1 Sammen for et godt arbeidsmiljø er nå avsluttet. Etter tre år med ulike prosjektet i 31 virksomheter er tida inne for å spre kunnskap. En forutsetning for at partssamarbeid virker, er gjensidig forståelse for roller og ansatte hos ledere, tillitsvalgte og verneombud. Det er en av konklusjonene etter at 31 virksomheter innen kjøttindustrien og sykehjemssektoren har samarbeidet om prosjekter for å bedre driften.  De viktigste virkemidlene er tilgjengelig for alle. Det gjelder bare å ta dem i bruk, sier pro- INNSPILL Svar til Sint, ferdig utdannet helsefagarbeiderª Først vil jeg beklage at du fikk en dårlig erfaring med Lovisenberg diakonale sykehus, gjennom den læretiden du hadde ved vårt sykehus. Vi har tatt lærdom av tilbakemeldinger vi har fått fra andre lærlinger og ansatte, og styrker nå kvaliteten på læretiden for helsefagarbeiderlærlingene. Lovisenberg diakonale sykehus har inngått et samarbeid med Cathinka Guldbergsenteret om å utdanne helsefagarbeidere. Vi mener oppriktig at det er viktig at helsefagarbeidere får et kvalitativt godt innhold i læretiden og har derfor bestemt at lærlingene vi har tatt opp skal være ett år på sykehjemmet og ett år på sykehuset. Vi tror at gjennom tettere LÆRE  FOR å LÆRE VIDERE Opplæringsprogram, palliasjon og eldreomsorg Målgruppe: Tverrfaglig personale innen eldreomsorg Nytt kurs har oppstart i januar 2012 Kursleder: Stein Husebø For informasjon, program og påmelding: www.verdighetsenteret.no Kontakt: sykepleier@verdighetsenteret.no Tlf 55 39 77 36 eller 55 39 77 41 Kursrekken gjennomføres i samarbeid med Fagforbundet sjektleder Edle Utaker i Arbeidstilsynet. 3-2-1 Sammen for et bedre arbeidsmiljø har vært et samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene samt Nav og Arbeidstilsynet.    KES samarbeid mellom sykehjem og sykehus vil lærlingen få en bedre forståelse og mer kunnskap om grunnleggende ferdigheter og pasientbehandling. Lovisenberg diakonale sykehus setter inn betydelige ressurser på å lære opp ansatte til å bli gode instruktører, å utvikle mål og rammer som gjør at lærlingen får en best mulig læretid. Det er helt avgjørende at lærlinger får spennende arbeidsoppgaver og opplever at de blir sett på som den viktige ressursen de er, og at de ikke opplever at de bare får møkkajobberª. Helsefagarbeidere er en viktig ressurs, og vi tar opplæringen alvorlig gjennom å sette læretiden inn i bedre rammer for kommende lærlinger! Vi samarbeider også godt med Fagforbundet lokalt og sentralt om vår satsing. Magne Hustavenes, sjef for helsefag ved Lovisenberg diakonale sykehus Fagskoleutdanning kombinert med jobb Folkeuniversitetets helsefagskole i Akershus Gratis utdanning! Kreftomsorg og lindrende pleie Rehabilitering Aldring og helse aktiv omsorg* Søk nå! folkeuniversitetet.no Går for bedre helse tlf: 03838 Ansatte ved Lovisenberg skal gå mer og telle skrittene sine for at kvinnene i Mali skal få det bedre. Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo og Care inviterer de ansatte til å gå minst 8000 skritt hver dag. Arbeidsgiver sender 100 kroner til Care for hver ansatt som klarer det i løpet av en tre-ukersperiode. Slik bidrar sykehuset til å finansiere bygging av brønner i Mali. For der må mange unge jenter gå så langt etter vann at de knapt får tid til å gå på skolen. Voksne kvinner bruker også mye tid på å hente vann, og mange går så mye at det er helseskadelig.    KES Fagbladet 11/2011 > 35 fbaargang2011 fbseksjonHEL