Hun har slitt med sjenanse i årevis. Kurset Psychology of love inspirerer henne til å lede seg selv og andre fra hjertet. Monica Höchtl (38) er ledende sykepleier ved Nordbotten helsesenter. Tekst: MONICA SCHANCHE Illustrasjon: VIDAR ERIKSEN/COLOURBOX TRENINGSARENA Det fins en rekke utviklingskurs for ledere og andre som arbeider med mennesker. Kurset Psychology of love – counseling skills training gir innsikt i det å være menneske. En dyp aksept og vennlighet overfor seg selv og medarbeidere er hovedessensen i dette opplegget, som er et redskap for dem som skal veilede andre i å finne og utvikle det beste i seg selv. Sykepleier Monica Höchtl er på kurs sammen med andre fra hele Norden på Riddrsvik gård uten- for Stockholm. Målet er å finne fram til det gode i sin innerste kjerne, og handle derfra. – For meg er det viktig å våge å kjenne på følelser og ikke flykte fra dem. Tidligere har jeg rømt gjennom mat, sukker og shopping. Jeg har også flyktet gjennom å arbeide mye, være dyktig på skolen og gi meg selv bort til andre, sier Monica. Nå kan hun stanse opp og møte seg selv. Og være stolt av den hun er. – Treningen her får meg til å innse hvor fin og verdifull jeg er som menneske. Jeg behøver ikke å gjemme meg, gjøre meg liten, eller jobbe meg i hjel for at andre skal bli fornøyd. Når jeg har en større ro, kan jeg også være mer til stede med andre. Tidligere ville hun alltid trøste når pasienter eller pårørende viste følelser. – Jeg sa alltid noe for å bøte på sorgen fordi det var så mange følelser som ble vekket i meg selv også. I dag kan jeg se at jeg ikke gjorde dem en tjeneste med det. Pasienter og pårørende skal ha lov til å sørge, være redde, sinte og fortvilte. Ut av offerrollen Monica Höchtl er blitt mer klar over arbeidssituasjoner preget av stress og nedskjæringer. – Det gjelder å stoppe opp og si at jeg ikke vil være med på dette, sier hun bestemt. Selv er hun blitt bedre til å sette grenser. – Jeg vet hva jeg har godt av og hva som ikke er bra for meg. Jeg kan bidra til forandringer ved å stå opp for mine meninger. Jeg trenger ikke lenger å innta offerrollen. – Jeg dømmer heller ikke andre slik som før, men er 36 > Fagbladet 11/2011 fbaargang2011 fbseksjonHEL