VERDIFULL: Jeg flykter ikke lenger fra meg selv, men ser hvor verdifull jeg er som menneske, sier Monica Höchtl. mer aksepterende og tålmodig. Når jeg møter motgang, spør jeg meg hva jeg kan lære av dette, i stedet for å bli fylt av sinne eller bitterhet. Det er min oppgave å sørge for at jeg har det bra. Når jeg ser det, kan jeg også la andre mennesker få større rom, sier Monica. Leder jobbsamtaler Da hun arbeidet på et sykehus i Nordbotten, tok hun initiativ til samtalegrupper mellom kolleger i en periode med ekstra mye press. – Samarbeidsevnen mellom leger, sykepleiere og hjelpepleiere var temaet. Hver og en fikk uttrykke det de opplevde, uten å angripe andre. Vi stilte oss spørsmålet om vi skulle være stressede duracellkaniner eller finne andre løsninger. Vi kunne hjelpe hverandre. Se at vi trengte hverandre, og vise takknemlighet for det hver enkelt bidrar med, sier Monica. I tillegg til å anerkjenne hverandres yrke, er det viktig å være stolt over eget arbeid og ikke bare gjøre ting for å oppfylle andres forventninger. – Det kan lett føre til utbrenthet, mener Monica, som ledet slike møter en gang i uka. Hun merket hvordan det ble roligere i personalgruppa og mindre konflikter etter at hver og en fikk komme til orde. Tør å si ifra I sin nåværende jobb på et helsesenter har hun sagt fra om det hun opplever som lite verdig. – Jeg reagerer på at man raskt tyr til piller når mennesker har det vondt. Jeg ble sjokkert over at til og med unge mennesker går på tunge medisiner. Pasientene må få mulighet til å stoppe opp og kjenne på følelsene sine, og ikke flykte gjennom medisinering. Altfor mange får såkalt beroligende piller som gjør dem følelsesmessig avstengt. Bivirkningene blir behandlet med flere medisiner, og de kommer inn i en ond sirkel, sier Monica. På et møte med alle legene på senteret tok hun mot til GOD KILDE: Kjærlighet til seg selv og andre åpner for potensialet vi har i oss, mener den anerkjente terapeuten Nishant Matthews, som har skrevet boka The Friend og utviklet kursrekken Psyhology of love. > Fagbladet 11/2011 > 37 Foto: Monica Schanche fbaargang2011 fbseksjonHEL