seg og sa ifra: Hadde det ikke vært bedre med samtaler, for eksempel hos Anonyme narkomane eller Anonyme alkoholikere? Det kom i gang en debatt, og legene innrømmet at de har så mange pasienter at de ikke får nok tid til alle. Da er det lett å skrive ut tabletter. – Etter at jeg fortalte om Anonyme alkoholikere, har flere leger begynt å legge ut informasjon og henviser pasienter til videre samtale der, sier hun opprømt. For hun kjenner at hun kan påvirke og bidra på arbeidsplassen med sin vennlighet. Selvutvikling fører fram til personlig utvikling og vekst, og i beste fall selvinnsikt, som er viktig for ledere å ha, mener Fagforbundets Helga Bognø. – God ledelse er også et spørsmål om lederens selvinnsikt. En dimensjon som forteller noe om lederens evne og vilje til å se både egne og andres muligheter, og noen ganger begrensninger, sier Helga Bognø, veileder og coach, og leder av faggruppe personal i Fagforbundet. Selv praktiserer hun det hun kaller en coachende lederstil: En veiledende og oppmuntrende stil, der kunsten er å lokke fram det beste som allerede fins hos de ansatte. Bognø presiserer at selvutvikling ikke handler om å bli mer lykkelig, men bli mer hel. – Det handler om å føle at du har makt i eget liv, og har evnen til å lede deg selv. Bli bevisst egne valg, handlinger og motiver, ta ansvar for de valgene du tar og være villig til å utfordre ditt eget selvbilde. ÅPNER SEG: Med varme øyne og en ikkedømmende holdning kan du åpne døren til det beste og innerste i deg, mener sykepleier Monica Höchtl, kursarrangør Lisa Edwards, kurslederne Nishant Matthews og Pavitra Wolf og virksomhetsleder Bitte Kronkvist. VERDI: Jeg har stor tro på ledere som setter fokus på egen og medarbeidernes selvutvikling, sier Helga Bognø. Hun råder ledere til å bruke alle sider av sin intelligens: – Det er sammenheng mellom følelsesmessig modenhet (EQ) og IQ, som fører fram til vår sosiale IQ. Som gode ledere må vi nytte begge dimensjoner i en sirkel som alltid er i bevegelse og skaper dynamikk i en ledergruppe, mellom leder og medarbeider og i personalgruppa. RÅD TIL LEDERE Gå på arbeidsplassen om kvelden når ingen andre er der, eller sitt hjemme og lukk øynene, forestill deg arbeidsplassen og kjenn etter: Hva er atmosfæren her, hva skjer med mine medarbeidere, og hva skjer med meg her? Når du får klarhet i dette, kan du gjøre en rekke valg – fra hjertet. For en del ledere vil første steg være å bry seg om folk, ikke bare om effektivitet og produktivitet. Det er viktig å erkjenne hva som ikke fungerer. En slik innstilling åpner for intelligente løsninger. Legg vekt på å skape en trygg atmosfære for medarbeiderne, og se at vi er sammen om å skape det vi gjør. Hjertets intelligens går dypere enn intellektet. Når ansatte, klienter eller pasienter føler at ledelsen bryr seg om de menneskelige kvalitetene, endres noe radikalt. Kilde: Kursleder Nishant Matthews 38 > Fagbladet 11/2011 Foto: Monica Schanche fbaargang2011 fbseksjonHEL