Fotoreportasjen Tekst og foto: WERA SÆTHER Sandøyene er laget av slammet som Brahmaputra fører med seg. Folk bor på flyktig grunn, og de vet det. Livet på sandgrunn En gang var de ubebodd. Plassmangel presset folk ut på sandbankene i floden Brahmaputra i Bangladesh. Møt veverne på sandøyene i ett av verdens tettest befolkede land. Kvinnene lemper sand til offentlige veier og mottar en statlig minimumslønn. 44 > Fagbladet 11/2011 fbaargang2011 fbseksjonHEL