Bangladesh • Mesteparten av Bangladesh ligger i elvedeltaet der Ganges og Brahmaputra renner ut i Bengalbukten og Indiahavet. • Landet grenser til India og Burma (Myanmar).    India • Landet er et av verdens tettest befolkede. • 83 prosent av innbyggerne er muslimer, og en stor minoritet er hinduer. • Ved løsrivelsen fra Storbritannia i 1947, ble India delt i den sekulære staten India og det islamske Pakistan, som igjen ble delt i Øst- og Vest-Pakistan (nåværende Pakistan). Først i 1971 rev Øst-Pakistan seg løs og ble Bangladesh. Mennene fanger fisk for hånd og med garn. Bangladesh Fagbladet 11/2011 > 47 fbaargang2011 fbseksjonHEL