www.fagbladet.no    Nr. 11 2011 > For medlemmer i Fagforbundet NÅR JOBBEN ER GJORT – og hjelperne trenger hjelp SIDE 8–12 •Blienendabedreleder SIDE33    •Rusmisbrukerekastesut SIDE16 Forsidefoto: Thomas Vinje Øijord/Scanpix    > SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST fbaargang2011 fbseksjonKIR