Fagforbundets medlemmer i SFO og skole bidrar til god kvalitet i en helhetlig skoledag.ª Side 38 Seksjonsleder Mette Henriksen Aas Kirke, kultur og oppvekst ˇ€‹ Velfortjent pris Landsforeningen for barnevernsbarn har sammen med Forandringsfabrikken jobbet for at barn og unge skal bruke sin stemme i samfunnet og bli hørt i saker som gjelder dem selv. For dette arbeidet har de blitt tildelt Karl Evang-prisen. Side 29 ˇ€‹ Blir en bedre leder  For meg er det viktig å anerkjenne egne følelser. Se og gi plass til medarbeiderne, og la dem utfolde seg i det de er gode på, sier Bitte Kronkvist, som er på kurs for å bli en bedre leder. Side 33 ˇ€‹ Ansatte må ivaretas Gjennom en grunnlovsendring skal det statlige kirkestyret avvikles i 2012. Norge skal ikke lenger ha en offentlig religion, men får i stedet en landsdekkende folkekirke. Det er viktig at den nye kirkeordningen gir trygge og gode rammer for alle ansatte, skriver fokusforfatter Trygve Natvig. Side 36 Forsoning med døden Skogskirkegården i Stockholm står på Unescos verdensarvliste. Landskapet er unikt, det samme er de mange arkitektoniske perlene. Side 30 Fagbladet 11/2011 > 27 Foto: Maria Annas fbaargang2011 fbseksjonKIR