– For å være en god leder og sjef, må du være til stede i øyeblikket, og være en god lytter, sier Bitte Kronkvist. Hun leder en offentlig virksomhet med sju ansatte som oversetter litteratur til lydbøker og punktskrift. Bitte har nylig fylt 60 år, men er stadig nysgjerrig på hva som bor i folk. Hun vil oppmuntre det som spirer og gror i henne selv og i andre. Vi treffer henne på Riddersvik gård i Hässelby, to mil fra Stockholm sentrum. Her deltar hun på kurs sammen med mennesker fra Norge, Sverige og Danmark. Kurset har tittelen Psychology of love – counseling skills train- ROMSLIG: – Som leder er det viktig medarbeiderne har det gøy på jobben. Det handler om å by på seg selv, mener Bitte Kronkvist. Hvordan blir jeg en god leder for mine medarbeidere? Spørsmålet opptar ledere som vil noe mer enn å oppfylle kravene til effektivitet og økonomiske resultater. Tekst: MONICA SCHANCHE Illustrasjon: VIDAR ERIKSEN/COLOURBOX ing, og går over fire samlinger. Målet er å finne fram til det gode i sin innerste kjerne og handle derfra. – Jo større nærvær jeg har, jo lettere er det å utføre arbeidet mitt. Egenutvikling er viktig for å bli en god leder, mener Bitte. Hun syns aldri hun blir for gammel til å lære. Dypdykk i seg selv Bitte Kronkvist har i mange år undret seg over sin egen rolle i livet. – Jeg merker at jeg kan utføre et bedre lederskap når jeg kjenner meg selv, sier hun. – Jeg har ikke lenger en prestisje som jeg må leve opp til. Jeg er meg. I min sjefsrolle og i mitt lederskap er det min oppgave å få medarbeiderne til å gjøre sitt beste. Jo friere jeg er, jo enklere er det å la dem få være seg. Jeg skal sørge for at de jobber med det de er gode på, og ikke presse dem der det butter. – Å vite hvem jeg er, gjør det lettere for meg å være sjef. Stå fast ved det jeg har sagt, og også kunne foreta prioriteringer som ikke er populære. Og innrømme feil. Det har gjort meg til et modigere menneske, sier hun. Skape plass til alle Bitte har fått øynene opp for at sjefsrollen innebærer noe mer enn bare å ta beslutninger på egen hånd. Mange    > sjefer er ikke ledere i den forstand at de er akseptert som leder av alle i gruppa, mener hun. Fagbladet 11/2011 > 33 Foto: Monica Schanche fbaargang2011 fbseksjonKIR