ÅPNER SEG: Med varme øyne og en ikke-dømmende holdning kan du åpne døren til det beste og innerste i deg, mener sykepleier Monica Höchtl, kursarrangør Lisa Edwards, kurslederne Nishant Matthews og Pavitra Wolf og virksomhetsleder Bitte Kronkvist. – Mange kjenner rett og slett ikke medarbeiderne sine. De gir bare beskjed om hva som skal gjøres, har ingen medarbeidersamtaler eller tar en kaffekopp med dem. Min lederstil er å bestemme sammen med gruppa hva vi skal gjøre og å være til stede for dem. – Hva er en god leder for deg? – En god leder er akseptert av alle og passer på at alle får plass, selv om det kan være vanskelig. En leder må sørge for at medarbeiderne aksepterer og respekterer hverandre, sier Bitte. Hun gir et eksempel fra egen arbeidsplass der en medarbeider sa: «Oi, nå gjorde jeg feil.» Kollegene svarte: «Du kan jo gjøre det på din måte, så blir det vel bra.» TRENINGSARENA Det fins en rekke utviklingskurs for ledere og andre som arbeider med mennesker. Kurset Psychology of love – counseling skills training gir innsikt i det å være menneske. En dyp aksept og vennlighet overfor seg selv og medarbeidere er hovedessensen i dette opplegget, som er et redskap for dem som skal veilede andre i å finne og utvikle det beste i seg selv. Tar vare på egne behov For Bitte Kronkvist betyr kurset også at hun står opp for sine behov som leder. – Som sjef jobber du mye praktisk ved siden av lederfunksjonen. Mange er i tillegg eksperter på sitt fagfelt. Når jeg sier til sjefskolleger at de ikke kan jobbe så mye, svarer de at de må. – Selv er jeg er blitt bedre til å si nei. Men det tar lang tid å bremse, innrømmer Bitte. Hun ser en arbeidskultur der jobben er i ferd med å sluke den enkelte, med mer overtid og få muligheter til videreutdanning. Moro på jobben Bitte Kronkvist er sjef for avdelingen Digitala tjänster ved Talboksoch punktskriftsbiblioteket i Stockholm. – Hva vil du med ditt lederskap? – Jeg vil ha det gøy på jobben, sier Bitte og ler. – Jeg vil skape et arbeidsmiljø der mennesker får gjøre det de er gode på, slik at de kan vokse i yrket sitt. Jeg vil skape gode forutsetninger for at medarbeiderne kan få utvikle seg. 34 > Fagbladet 11/2011 fbaargang2011 fbseksjonKIR