Seksjonsleder BEDRE ARBEIDSDAG: Fagforbundet vil ha barne- og ungdomsarbeiderfaget som kompetansekrav i barnehagen. Ny barnehagelov på trappene Øie-utvalget, som jobber med utkast til en ny barnehagelov, nærmer seg slutten på forarbeidet. Seksjonsleder Mette Henriksen Aas sitter i utvalget, og hun jobber blant annet for at Fagforbundets medlemmer skal få en bedre arbeidsdag. Utvalget ser på bemanningsnorm og kompetansekrav, og Fagforbundet ønsker at barne- og ungdomsarbeiderfaget skal lovreguleres som kompetansekrav i barnehagen. Øie-utvalget skal være klar med sitt utkast 1. desember. IVR Ny kirkeordning ut på høring Fagforbundet har deltatt på flere møter om forslag til ny kirkeordning. Forbundet legger vekt på å få en felles arbeidsgiver for lokalt ansatte og å beholde nærhet til kommunen som finansierer det meste av den lokale kirkes drift. Det kan være behov for fellesløsninger, men disse bør bygge på interkommunalt samarbeid. Dessuten ønsker Fagforbundet å styrke den offentlige gravferdsforvaltningen. Kirkerådet innrømmer at de har lagt for lite vekt på den saken.Det planlegges en bred høring i 2012 om disse spørsmålene fram mot behandling på kirkemøtet våren 2013.    IVR Mulig kultursamarbeid Seksjon kirke, kultur og oppvekst vil se nærmere på mulighetene for å samarbeide med Transnational Arts Production (TrAP). TrAP skisserer to mulige samarbeidsprosjekter: Det ene er «Kulturen og demokratiet». Dette temaet skal skape et kunst- og kulturliv med likeverdig tilgjengelighet til utdanningssystemene, kunst- arenaene og institusjonene. Det skal også gjenspeile det kulturelle mangfoldet i befolkningen. Det andre prosjektet er det palestinske konsertverket Heaven’s Gate av Said Murad. Konsertverket er inspirert av Jerusalem by, med video, musikk og vokal. TrAP ønsker at verket skal bli framført på Operaens Scene 2 neste år.    IVR Arbeidsmaurene er tilbake! Jeg har snakket varmt om dem før, arbeidsmaurene i skole- og barnehagetua, og for ikke lenge siden måtte jeg påpeke i VG at en vesentlig del av bildet mangler når avisene skriker opp om antall såkalt ufaglærte. Assistenter i skole og barnehage er ei stor gruppe mennesker med ulik kompetanse og realkompetanse. I skoletallene forsvinner barne- og ungdomsarbeideren i en sekkepost kalt «ufaglærte og ansatte med annen utdanning». I virkeligheten er assistenter og faglærte en stor og viktig del av regnestykket. Sammen med lærerne skaper de en helhet i tilbudet som møter barna. I regjeringas forslag til statsbudsjett for 2012 skjer det jammen igjen. Vi finner dem som er nødvendig til stede hver dag, også utenom lærernes Fagforbundets medlemmer i SFO og skole bidrar til god kvalitet i en helhetlig skoledag arbeidstid, i en sekkepost kalt «andre ansatte» – og igjen viser det seg at den som ikke blir telt, teller ikke. Det er få tiltak i 2012-budsjettet til etter- og videreutdanning som treffer andre ansatte enn lærere. Som det heter i budsjettforslaget: «Den viktigste faktoren for å skape høg kvalitet i barnehagen er kompetansen til personalet.» Slik er det også i SFO og skole. En forutsetning er at alle ansatte opplever respekt for den kompetansen de har og får mulighet til utvikling. METTE HENRIKSEN AAS Fagforbundets medlemmer i SFO og skole bidrar til god kvalitet i en helhetlig skoledag. De ønsker å bli sett, få utvikle seg i jobben og ikke minst få brukt kompetansen sin. Barnehageveksten har vært stor de siste åra, og i grunnskolen har oppgavene blitt flere. Å ta på seg nye oppgaver er alltid utfordrende for de ansatte, som både ønsker å mestre jobben sin og lykkes i sitt daglige møte med barna. Vi trenger øremerkede midler til etter- og videreutdanning også for arbeidsmaurene, tiltak som viser at man forstår hvor viktig deres bidrag er i skoletua. 38 > Fagbladet 11/2011 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2011 fbseksjonKIR