Kursoversikt for Fagforbundets sentrale kurs i 2012 Alle kurs vil bli annonsert på tillitsvalgtnettet. Klikk deg inn i den aktuelle linken til kurset og fyll ut opplysningene. Når du har fylt inn alle opplysninger og klikker send så går søknaden automatisk til organisasjonsenheten. I tillegg vil kursene bli annonsert i Fagbladet og OSS tillitsvalgte. Alle søknader vil bli avklart med eget fylke. Det tas forbehold om godkjenning av budsjettet (gjelder alle kursene). Arrangør: Fagforbundet sentralt v/Organisasjonsenheten. JANUAR: Grunnleggende opplæring av nye turnusinstruktører Tema: Hvordan praktisk gjennomføre et turnuskurs, basert på lærerveiledningen og arbeidsheftet. Fagforbundets politikk i forhold til arbeidstid, og den tillitsvalgtes rolle i henhold til utarbeidelsen av turnus. Siste del av kurset er samling for turnusinstruktører der tema er: Oppdatering av endringer i lover og avtaler. Tid: 16.–19. januar 2012. Kurssted: Møterom i K 15, 16.–18. januar, Edderkoppen 18.–19. januar. Hotellrom er på Edderkoppen. Hvem kan søke: Tillitsvalgte som har gode kunnskaper om turnusplanlegging, arbeidstidsordninger, og som har et ønske om å undervise i turnus i eget fylke. Søknadsfrist: 30. nov. 2011. Påmeldingslink: http://213.184.194.251/kurspamelding.aspx?fk_id=3244 Samling for turnusinstruktører Tema: Oppdatering av endringer i lover og avtaler. Fagforbundets politikk i henhold til praktisering av arbeidstidsbestemmelsene. Tid: 18.–19. januar 2012. Kurssted: Edderkoppen. Hvem kan søke: Turnusinstruktører Søknadsfrist: 30. nov. 2011. Påmeldingslink: http://213.184.194.251/kurspamelding.aspx?fk_id=3245 Pedagogisk opplæring for nye instruktører Tema: Tillitsvalgtskolering i Fagforbundet, mål med skoleringen, instruktørenes rolle. Pedagogikk: Å lære å lære bort. Hvem kan søke: Instruktører som ikke har pedagogisk opplæring, og nye instruktører som ønsker å undervise i Fagforbundets tillitsvalgtskolering. Søkeren må ha gode kunnskaper om organisasjonen og lov- og avtaleverk. Må ha gjennomført Fagforbundets tillitsvalgtskolering og ha verv i Fagforbundet. Tid: 30. januar – 2. februar 2012 Kurssted: Sørmarka Søknadsfrist: 3. jan. 2012. Påmeldingslink: http://213.184.194.251/kurspamelding.aspx?fk_id=3246 MARS: Fase 3 – tillitsvalgtskolering Hvem kan søke: For å delta på kurset må søkerne ha gjennomført tillitsvalgtskolering til og med Fase 2 eller tilsvarende fra tidligere forbund, og vært tillitsvalgt i minst 3 år. Tema: Kurset går over 2 uker med en mellomperiode med prosjekt arbeid. Kurset baserer seg på mye deltakeraktivitet, og er arbeidskrevende. Del 1 av kurset er strategisk kommunikasjon og innflytelse, prosjektarbeid og organisasjonsutvikling. Del 2 er innledende til kompetansegivende kurs som er et høyskolestudium. Tid: 12.–16. mars og 26.–30. august 2012 Kurssted: Rica Hell Søknadsfrist: 22. januar 2012. Påmeldingslink: http://213.184.194.251/kurspamelding.aspx?fk_id=3247 Ansatterepresentanter i styret for Interkommunale selskap (IKS), Foretak og AS - også private Tema: Selskapets organisering, styret og styrerepresentasjon, ansatterepresentanter og valg, styremøte, ansvar, rolle og oppgaver, habilitet, taushetsplikt, fagforbundets politikk, budsjett, økonomi, målstyring, påvirkning, alliansebygging, adm. og pol. behandling, investering og driftsbudsjett, årsregnskap. Nettverksbygging og faglig påfyll. Hvem kan søke: Ansatterepresentanter i styret for interkommunale selskaper, foretak og AS. Alle tariffområder. Andre tillitsvalgte i fagforeningen. Tid: 19. –21. mars 2012. Kurssted: Keysersgate 15, Landsstyresalen. Søknadsfrist: 6. februar 2012. Påmeldingslink: http://213.184.194.251/kurspamelding.aspx?fk_id=3248 Nettverkssamling for Ansatterepresentanter i styret for Interkommunale selskap (IKS), Foretak og AS - også private Tema: Nettverksbygging og faglig påfyll. Hvem kan søke: Ansatterepresentanter i styret for Interkommunale selskap (IKS) Foretak og AS. Tid: 20.–21. mars 2012. Kurssted: Keysersgate 15, Landsstyresalen Søknadsfrist: 6. februar 2012. Påmeldingslink: http://213.184.194.251/kurspamelding.aspx?fk_id=3249 Konferanse for vernetjenesten og øvrige tillitsvalgte Tid: 21.–22. mars 2012. Kurssted: Clarion Hotel Oslo Airport: Hvem kan søke: Hovedverneombud, verneombud og tillitsvalgte etter hovedavtalene. Tema: Samhandling mellom vernetjenesten og øvrige tillitsvalgte Søknadsfrist: 6. februar 2012. Påmeldingslink: http://213.184.194.251/kurspamelding.aspx?fk_id=3251 Deltakerne vil bli tatt opp som kursdeltakere etter en helhetsvurdering og etter en prioritering fra eget fylke. Vi tar forbehold om endringer. 58 > Fagbladet 11/2011 fbaargang2011 fbseksjonKIR