Når du vil lære Kommunal Kompetanse har byttet navn til Fagakademiet. Vi ønsker deg som jobber med kommunale og offentlige tjenester velkommen på våre kompetansetiltak. Vi tilbyr 700 aktuelle kurs, konferanser og studier over hele landet, for eksempel: – Folkeskikk og uskikk på jobben – Forvaltningsrett – Relasjonsledelse – Lederstilen som gir bedre resultater – Pensjonsordningene i offentlig sektor Les om våre tilbud på fagakademiet.no PPROGRAM FOR BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET ET PLUSS FOR MEDARBEIDERNE – ET PLUSS FOR BEDRIFTEN Vox lyser ut 83 millioner kroner til kurs på arbeidsplassen Som tillitsvalgt kan du være en pådriver både for å rekruttere kursdeltakere, motivere ledelsen og for å følge opp kurset i hverdagen. Få virksomheten din til å søke midler for å gi ansatte gratis kurs i lesing, skriving, regning og data. I fjor fikk 478 virksomheter midler til slike kurs. Private og offentlige virksomheter fra hele landet kan søke midler gjennom Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Økt basiskompetanse gir bedre gjennomføring av arbeidsoppgaver og bedre kommunikasjon internt og eksternt. Søknadsfrist er 19. januar 2012. Følg oss på Facebook. Søk midler og få søknadshjelp på vox.no/bka Bli med i Fagforbundet Fagforbundet er LOs største forbund, med mer enn 320 000 medlemmer. Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, statlige, private og offentlige virksomheter og i sykehusene. Rundt 17 000 tillitsvalgte ivaretar dine lønns- og arbeidsforhold. Du kan logge inn på egen medlemsportal med oversikt over din tariffavtale, dine tillitsvalgte og annen informasjon som gjelder ditt medlemskap. Videre får du meget gode forsikringsordninger gjennom LOfavør, stipendordning til etter- og videreutdanning. Du får også tilbud om faglig utvikling, temadager og kurs, juridisk hjelp i saker knyttet til arbeidsforholdet ditt og eget medlemsblad, Fagbladet, og yrkesfaglige temahefter hjem til deg i posten. Send SMS: Fagforbundet medlem til 1980 – velkomstpakke kommer i posten. Fagbladet 11/2011 > 59 fbaargang2011 fbseksjonKIR