B-Postabonnement Returadresse: Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo Fagforbundet har 321.556 medlemmer. De representerer over 100 yrker, som alle trengs for å holde hjulene i gang i store og små virksomheter over hele landet. MORTENS GODE HJELPER: Hver eneste dag får Morten besøk fra hjemmetjenesten i Ski kommune. Mona Bergersen er en av dem som jevnlig er hjemme hos Morten, der hun blant annet hjelper ham med barbering og annet stell. Mona er en av 55.391 hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere i Fagforbundet. Foto:Anita Arntzen fbaargang2011 fbseksjonKIR