www.fagbladet.no    Nr. 11 2011 > For medlemmer i Fagforbundet NÅR JOBBEN ER GJORT – og hjelperne trenger hjelp SIDE 8–12 • Bergens historie digitaliseres SIDE 30 • Rusmisbrukere kastes ut SIDE 16 Forsidefoto: Thomas Vinje Øijord/Scanpix    > SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON fbaargang2011 fbseksjonKON