– Retten til heltid er en viktig kvinnekamp > SPÅR FÆRRE OG STØRRE DANSKE FORBUND Fallende medlemstall vil tvinge fram en rekke sammenslåinger av danske forbund, spår to forskere. I dag består dansk LO av 18 forbund. Om ti år er antallet sannsynligvis krympet til ti, mener de. > GJENNOMGÅR HELSESEKTOREN Helsedirektoratet skal gjennomgå helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli. Rapporten skal være klar 9. mars. Både spesialist- og kommunehelsetjenestens roller og ansvar blir gjenstand for gjennomgangen. > NYTT ARBEIDERMUSEUM I OSLO Oslo Bymuseum skal samle arbeiderbevegelsens historie i et arbeidermuseum i samarbeid med Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Sagene bydel og Teknisk museum. Kulturdepartementet har bevilget 2,5 millioner kroner til prosjektet. > DÅRLIGE RUTINER Lørenskog kommune får kritikk av Nedre Romerike distriktsrevisjon for å ha for dårlige rutiner for å sikre vikarers lønns- og arbeidsvilkår. Rapporten slår blant annet fast at det er «uheldig» at Lørenskog kommune har benyttet to vikarbyråer uten avtale. > MINDRE TELEFON – MER SOSIALE MEDIER Norske mobilbrukere snakker mindre i telefon og sender færre sms-meldinger enn tidligere. Sosiale medier overtar, viser rapporten «Det norske ekommarkedet 2011», fra Post- og teletilsynet. – Vår visjon er et normalisert arbeidsliv, også for kvinner i helsesektoren, sier Jan Davidsen og Gerd Kristiansen. Utspillet om at deltidsansattes rett til å utvide stillingene sine går foran heltidsansattes hevd på å jobbe hver tredje helg, er blitt livlig diskutert den siste tida. Viktig å se helheten – Her har arbeidsgiverne i kommunesektoren og KS fått en gyllen mulighet til å sette seg ned og se på innretningen og organiseringen av arbeidet. Og det eneste de har svart er at de ansatte må jobbe flere helger, sier LOs nestleder Gerd Kristiansen. Jan Davidsen understreker at dette dreier seg om mye mer enn helgejobbing. – Det handler om retten til hele og faste stillinger, og hvordan kommunesektoren og sykehusforetakene skal organisere arbeidet for å gi sine ansatte samme forutsigbarhet og trygghet som i andre deler av arbeidslivet. Dette vil også gi bedre kvalitet på de offentlige tjenestene, sier han. – Det er hele og faste stillinger som skal være det normale. Ansatte med spesielle behov, må ha mulighet for å få et tilrettelagt LIKESTILLING: Gerd Kristiansen og Jan Davidsen ønsker et normalisert arbeidsliv også for kvinner i pleie- og omsorgsyrker. opplegg. I dag er jo situasjonen nærmest motsatt, sier Davidsen. Dele belastningen – Helsesektoren krever ansatte på jobb 24 timer i døgnet hele året. Det betyr at noen må jobbe på ubekvemme tider. Men det går an å fordele denne belastningen jevnere enn i dag, blant annet gjennom å øke grunnbemanningen ved å gi hele og faste stillinger til vikarer og ansatte i små brøkstillinger, sier Davidsen. – Det kan bety at noen må jobbe noen flere helger enn i dag, men det betyr ikke at alle ansatte skal jobbe annenhver helg, sier Davidsen. – I tillegg må det bli mer attraktivt å være på jobb når andre har fri. Tilleggene i kommunal sektor er veldig lave sammenliknet med andre og mer mannsdominerte deler av arbeidslivet, mener Jan Davidsen og Gerd Kristiansen. Tekst og foto: PER FLAKSTAD REKRUTTERING: Ingar Hansen i Fagforbundet Drammen markerte starten på Fagforbundsukene ved å spre informasjon på sin egen arbeidsplass; Drammensbadet. – På jakt etter flere medlemmer Ingar Hansen har startet den årlige høstjakta etter flere medlemmer. Fagforbundsukene brukes til bevisstgjøring av ansatte, både i offentlige og private virksomheter. – Vi har valgt å bruke ukene på bedriftsbesøk, der vi vet at vi kan rekruttere medlemmer, forklarer Ingar Hansen. Drammensbadet, hvor han også er tillitsvalgt for de ansatte. Samtidig er han leder i Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk i Drammen. Over hele landet sørget fagforeninger for kreative aktiviteter både for medlemmer og brukere. Se noen av aktivitetene under fagforbundsukene 31. oktober–11. november på www.fagbladet.no MG Han jobber som instruktør ved Fagbladet 11/2011 > 7 Foto: Martine Grymyr fbaargang2011 fbseksjonKON