Sverre Aae tror ikke han hadde kjørt ambulanse i dag uten kollegastøtte fra blant annet Thor Sundby, leder i ambulansetjenesten i Oslo. Tekst og foto: PER FLAKSTAD NÅR H Ansiktene. Det er dem jeg husker best. De tomme blikkene som ser rett gjennom meg.» Paramedic Sverre Aae JELPERNE TRENGER – I slike situasjoner er det fort gjort å ta fram litt av det du bærer med deg i «ryggsekken». Spedbarnsdød verst I Sverre Aaes mentale ryggsekk fantes det ikke noe så ekstremt som Utøya fredag 22. juli. Men etter drøyt 30 år som ambulansearbeider bærer du med deg mange sterke følelsesmessige opplevelser. Det verste trenger ikke å være det mest dramatiske. Spedbarnsdød er det vanskeligste som seksjonsleder ved ambulansestasjonen på Bærum sykehus og paramedic Sverre Aae kan oppleve på jobb. S blir hentet opp av vannet av båter som går i skytteltrafikk. verre Aae er på utfartsbrygga til Utøya 22. juli. Sammen med makkeren sin og en anestesilege møtes han av et kaos av ungdom som kommer svømmende og som Senere på kvelden arbeider han der døde og de hardest skadde blir fraktet til land. Helikoptre i lufta. Politibiler, brannbiler og ambulanser. Politifolk, helsepersonell, dykkere fra brannvesenet og sivilforsvaret. Sverre opplever det hele som surrealistisk og som en krigsskueplass. 8 > Fagbladet 11/2011 fbaargang2011 fbseksjonKON