TIL UNGDOMMEN: Publikum reiste seg under Notodden Bluesfestival. PRIMUS MOTOR: Oddvar Myklebust, binder historiene sammen. Fagbevegelsens historiske milepæler er bundet sammen med sanger i «Den røde tråden». Rørt til tårer sang publikum med på Til ungdommen da forestillingen ble framført under Bluesfestivalen på Notodden. kompagnement. Vi ønsker at folk tar sangene i bruk igjen, sier White. Han viser til at kultur er en viktig del av fagbevegelsen, og berømmer primus motor for prosjektet. – Oddvar Myklebust er medlem, musiker og mangeårig kulturarbeider i Sandefjord kommune. Milepæler Husker du når den første loven om syketrygd kom? Og den første ferieuka? Vet våre barn at loven om likestilling først kom i 1978? Gjennom korte tekster, foto og plakater fortelles fagbevegelsens historie fra industrialismens begynnelse på 1850-tallet, via arbeiderhøvdingen Marcus Thranes tale, motstandsarbeidet under krigen – til kampen for en rettferdig fordeling av fellesgodene. Tekst: TITTI BRUN Foto: WERNER JUVIK – Sang skaper samhold. Vi satte i gang dette prosjektet fordi vi er redde for å miste sangene og historiene de forteller. Vi må ikke glemme fagbevegelsens rolle i å bygge velferdssamfunnet. Vi må huske alt vi har fått til for å kunne bringe det videre til våre barn, sier Eddie White. Han er nestleder i Fagforbundet Vestfold, som står bak denne produksjonen. Egne krefter Forestillingen er allerede booket til å spille for LO i Hedmark og Fagforbundet i Rogaland. Men vyene for prosjektet er større. Forestillingene er bare én del. Det er laget et hefte med sanger, bilder og tekster. I tillegg til en cd med kun musikk, som kan brukes som sangstøtte på møter. – Det er mye lettere å synge med ak- 14 > Fagbladet 11/2011 fbaargang2011 fbseksjonKON