Bare spør Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål av allmenn interesse om blant annet tariffavtaler, juridiske arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning og spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1 til et ekspertpanel. Eksperter i dette nummeret: Magne Gundersen Forsikring Spørsmål angående LOfavør og Sparebank1. Anne Gry Rønning-Aaby Juss Aktuelt lovverk, inkludert arbeidsmiljøloven og ferieloven. Kristine Hansen Etter- og viderutdanning Utdanningsspørsmål og stipendordninger. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. Yrkesskadeerstatning etter kneskade SPØRSMÅL: Jeg har vært utsatt for en yrkesskade, men har heldigvis klart å komme meg tilbake i jobb. Skaden i kneet gjør imidlertid at jeg er hemmet og ikke lenger kan gjøre hva jeg vil. Jeg klarer ikke å være med på treningssenteret som før, og må ta hensyn til alt. Jeg føler meg skikkelig hemmet. Har jeg rett til noen erstatning for dette? TL SVAR: Ved yrkesskade kan man ha rett til ulike typer erstatning som skal dekke forskjellige forhold. En erstatningstype er erstatning for varig mén. Det grunnleggende vilkåret for en slik erstatning er imidlertid at det varige mén er på minimum 15 prosent. Det er derfor viktig at du får en lege til å vurdere skaden din. Dersom legen fastsetter et varig mén på minimum 15 prosent, og dette er forårsaket av yrkesskaden, vil du kunne ha krav på erstatning. Et slikt krav skal sendes både til Nav og til arbeidsgivers forsikringsselskap fordi du kan ha rettigheter begge steder. Forbundsadvokat Anne-Gry Rønning-Aaby Forsikring ved brann SPØRSMÅL: Er det noen regler for hva forsikringen dekker og ikke dekker ved brann eller brannskade ved bruk av ild og levende lys inne?    LV SVAR: Innboforsikringen dekker skader ved brann og røyk, det samme gjør husforsikringen. Men aller viktigst er det å ta forholdsregler så du unngår brann og branntilløp ved bruk av åpen ild og levende lys. Her har du noen tips for å unngå brann og begrense skadene: Unngå brennbar pynt av plast eller granbar. Og levende lys på juletreet bør du absolutt unngå. Uansett bør du aldri forlate rom med tente stearinlys. Helst la være å bruke skjøteledninger, og kast gammelt elektrisk utstyr og slitte ledninger. Vær helt sikker på at asken er kald før du kaster den. Eventuelt kan du fukte asken før den kastes. Og selvsagt: Kontroller røykvarslerne jevnlig og at brannslukningsutstyr er lett tilgjengelig og i god stand. Se også www.lofavor.no for mer informasjon om brannsikkerhet. Her finner du flere gode råd, beredskapsplan og sikkerhetsprodukter. Magne Gundersen, forbrukerøkonom Sparebank 1 Gruppen 24 > Fagbladet 11/2011 fbaargang2011 fbseksjonKON