Foto: Tor Erik H. Mathiesen Vi ønsker kommunale skatteeksperter og skatteoppkrevere der vi bor.ª Side 38 Seksjonsleder Gerd Eva Volden Kontor og administrasjon ˇ€‹ Ulovlig overvåkning Fagforbundet etterlyser bedre personvern for arbeidstakere som blir ulovlig overvåket i arbeidslivet. Datatilsynet varsler skjerpet reaksjon når arbeidsgiver bryter norsk lov. Side 28 ˇ€‹ Lederutvikling Norsk ledertradisjon med mindre statusforskjeller, likeverd og samarbeid er viktig for å oppnå gode resultater. Det mener partnerne i Nettverket Relasjonsledelse Norge. Side 35 ˇ€‹ Universell utforming Når nye bygg planlegges, bør det fra starten tas hensyn til at de skal være tilgjengelige for alle, også for mennesker med ulike former for funksjonshemninger. Det er ofte ikke så mye som skal til, skriver fokusforfatterne Johnny Lysne og Mette K. Haugen. Side 36 Byggesak på Din side Alle eldre og nyere byggesaker i Bergen blir digitalisert og tilgjengelig for eiere på Din side. Bergen kommune er først ute med denne tjenesten. Side 30 Fagbladet 11/2011 > 27 fbaargang2011 fbseksjonKON