Foto: Vegard Velle Kontor og administrasjon PRISVINNER: Ruzzel Abueg, styreleder i Landsforeningen for barnevernsbarn. Velfortjent pris Barnevernsbarn har vært lite synlige i offentligheten. Landsforeningen for barnevernsbarn har sammen med Forandringsfabrikken jobbet for at barn og unge skal bruke sin stemme i samfunnet og bli hørt i saker som gjelder dem selv. For dette arbeidet har de blitt tildelt Karl Evang-prisen på 50.000 krone som Helsetilsynet står bak. – Vi er kjempeglade. Det er en stor ære for oss, og prisen gir oss mot til å fortsette vårt viktige arbeid. Jeg syns det er flott at brukerkompetansen blir anerkjent som like viktig som annen kompetanse, sier landsforeningens styreleder, Ruzzel Abueg.    IVR BEDRE VERN: Arbeidsgivere kan ikke bruke styringsretten til ulovlig overvåkning av ansatte. Reaksjoner mot overvåkning Ansatte har for dårlig vern mot ulovlig overvåkning i arbeidslivet, mener Fagforbundet. Datatilsynet innrømmer at det trengs skarpere lut mot virksomheter som bryter personvernloven. at det ikke får konsekvenser, sier Kjell Edvardsen. – Den tekniske revolusjonen vi er inne i betyr ikke at det skal være fritt fram for arbeidsgiver. Da får vi et arbeidsliv basert på overvåkning og kontroll i stedet for ansvar og tillit. Dersom noen slurver, går det an å snakke med folk, sier Edvardsen. Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon, som også deltok i panelet, innrømmer at det trengs sanksjoner mot – Våre medlemmer forstår ikke at arbeidsgiver slipper unna når de bruker ulovlig overvåkning i en oppsigelsessak, sier advokat Kjetil Edvardsen i Fagforbundet. Nylig deltok han i en paneldebatt på Universitetet i Oslo for å belyse spenningsfeltet mellom arbeidsgivers styringsrett og arbeidstakers personvern. Brudd på personvernet Advokat Kjetil Edvardsen representerte renovatør Jørn Roar Rollstad som ble sagt opp av Avfallservice AS i Troms etter at GPS-data ble ulovlig sammenstilt med arbeidstidslister. Det er ifølge Datatilsynet i strid med personvernloven. Arbeidsgiver anket Datatilsynets vedtak, men Personvernnemnda har stadfestet Datatilsynets avgjørelse om at dette er brudd på personvernet. Arbeidsgiver hadde heller ikke drøftet tiltaket med tillitsvalgte slik arbeidsmiljøloven krever. Likevel ble ulovlig innhentet materiale godkjent brukt som bevis i oppsigelsessaken, der Rollstad ble dømt til Kjetil Edvardsen å betale tilbake det retten fant var urettmessig overtidsbetaling. Blod på tann Parallelt med rettssaken monterte Avfallsservice AS også kameraer på arbeidsplassen. – Arbeidsgiver har fått blod på tann når det gjelder overvåkning av de ansatte. Problemet er bedrifter som bryter norsk lov. – Vi vil gjerne utføre flere tilsyn sammen med Arbeidstilsynet og ilegge gebyrer når det er påkrevet. Virksomheter som i framtida gjør seg skyldig i brudd på personvernloven, kan vente seg strengere reaksjoner, advarer Bjørn Erik Thon. Tekst: MONICA SCHANCHE Herre i eget hus Nøtterøy kommune har fått pris for tiltak mot bostedsløshet. Mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser som tidligere ikke har hatt noen bolig, har nå flyttet inn i seks små, frittliggende hus. Beboerne har selv vært med på å planlegge og bygge husene, skriver Fontene. De har også fått jobb gjennom ASVO Nøtterøy, kommunens arbeidsmarkedsbedrift. Prisen tildeles av Kommunaldepartementet til inspirasjon for andre kommuner.    KES 28 > Fagbladet 11/2011 fbaargang2011 fbseksjonKON