SIKKERHET FØRST: Knut Geelmuyden leder avdelingen for depot og katalog, og sørger for sikkerhet for uerstattelige arkivskatter. • Opprettet 1979. • Flyttet inn i nye lokaler i Hansas gamle bryggeri i 2004. • Har fått overført det såkalte Stadsportarkivet. • Omfatter sentrale arkivserier fra 1700- og 1800-tallet, og er grunnstammen i Bergen kommunes arkiver. • Les mer om skattene på: www.bergen.kommune.no/byarkivet BERGEN BYARKIV Vokter skatter i berget det blå Bergen byarkiv har tusenvis av hyllemeter med arkivmateriale fra byens historie. Godt bevart i enorme fjellhaller, der Hansa Bryggeri en gang laget sitt brygg for tørste bergenske struper. sikter og kropper. Bergen var den byen i landet der flest innbyggere ble rammet. Bare de aller sykeste fikk behandling. Arkivene dokumenterer også lepraforskningen som var langt framme i Norge. Disse arkivene har fått plass på Unescos liste «Memory of the world», som er en parallell til verdensarvlisten. Søndagsskole for lærlinger I magasinene fins skolearkiv med klasselister helt fra 1700-tallet og fram til i dag. Noe av materialet gir også et gløtt inn i hverdagen til lærlinger før i tida. – Sensurprotokoller fra en søndagsskole fra 1802 til 1836 viser oss at lærlinger og drenger fikk gå på skole om søndagene, betalt av husbonden, for å komme seg fram i livet og være til større nytte, forteller Knut Geelmuyden. Tekst: MONICA SCHANCHE Foto: TOR ERIK H. MATHIESEN Nå er magasinene et skattkammer for den som tørster etter å få vite mer om byen og kanskje sin egen slekts historie. Fjellhallene er kledd fra innerst til ytterst for å huse det verdifulle arkivmaterialet. Direkte mot fjellet er det lagt drenering, og utenpå den en tykk betongkappe. Så kommer en industriduk som tåler 500 kilo stein. Store, sølvfargede ventilasjonsrør og en sentralstøvsuger holder lufta ren. I selve rommene er det full klimastyring, og brann- og innbruddssikring. – Hvis sikkerheten svikter, har du tapt, sier Knut Geelmuyden, sikkerhetssansvarlig for det enorme anlegget. Geelmuyden er leder for Avdeling for depot og katalog. Hovedoppgaven er å bevare, sikre og legge til rette for formidling. Avdelingslederen har vært med på å planlegge arkivet fra starten. Han kan alle rom ut og inn, og har et årvåkent øye med alt. Verdensarv En av skattene som har fått plass i fjellmagasinene, er Lepra-arkivene. På slutten av 1600-tallet var Norge og Island de eneste landene i Vest-Europa som i stort omfang ble rammet av spedalskhet. Lepra-arkivene er derfor en samling unike kilder fra vår medisinske og sosiale historie. Bildene i arkivet viser tegninger av vansirede an- Bergen byarkiv i Hansaparken. > Fagbladet 11/2011 > 31 fbaargang2011 fbseksjonKON