STORSTILT DIGITALISERING: Avdelingslederne Karin Gjelsten og Knut Geelmuyden diskuterer digitalisering av én kilometer byggesaksarkiv med prosjektmedarbeider Lars Olsen. Til evig minne Byarkivet tar vare på hilsener til ofre og pårørende etter 22. juli, og har lagt ut en stor bildeserie med blomster, lys og brev som viser støtten fra bergenserne. Brev og kort er behørig tørket, og vil ligge i arkivet til evig minne om ofrene for terrorhandlingen 22. juli. Finner sin egen slektshistorie Byarkivet er et skattkammer for den som søker sine røtter, og arkivet mottar stadig flere henvendelser fra publikum. Mye forsvant i en bybrann i 1702, og bare to protokoller ble reddet – en lovsamling og en borgerbok for Bergen med fortegnelse over dem som hadde avlagt ed til byen. Knut Geelmuyden har selv funnet opplysninger om egen slekt her. Han har på seg hvite hansker når han holder i klenodiet som er vakkert bundet inn. Han viser oss siden der det står at Gierdt Adriansen Gellmujden avla ed til Bergen by og kongen 19. juli 1660, og påtok seg å betale skatt og utføre offentlige verv. – Jeg har også funnet materiale om mine forfedres hus og eiendom, forteller han. Digitalisering Byarkivets avdeling for moderne arkiv er i full gang med å digitalisere alt av eldre og nyere byggesaker. – Vi har tegninger av bygninger som gikk tapt i bybrannen i 1916. Alt blir nå digitalisert og gjort tilgjengelig, forteller avdelingsleder Kari Gjelsten. Arkivet har byggesaker og tegninger helt fra 1890-tallet. Enkelte eldre protokoller fins også. Materialet som skal digitaliseres går fram til 2006. Fra da av er alle byggesaker fra starten digitalisert og allerede tilgjengelig for eier. En bevilgning fra politikerne har sikret at flere personer kan jobbe heltid med å digitalisere byggesaker og arkivmateriale. Hittil har de skannet en tredel av alle byggesakene i Bergen kommune. Hele prosjektet omfatter tusen hyllemeter. Gamle bilder legges ut. Nyere informasjon blir digitalisert og er tilgjengelig for eiere på «Din side». Har du eierrett, kan du logge deg inn på nettportalen til Bergen kommune, og få en kode tilsendt på mobilen. Andre må legge inn bestilling av dokumenter på vanlig måte. Foreløpig er det bare Bergen kommune som har denne tjenesten. Høyt kvalifisert Ved et av arbeidsbordene står Lars Olsen, som er prosjektansatt for to år. Han digitaliserer og kvalitetssikrer gamle og nye byggesaksdokumenter. Målet er å bli ferdig første januar 2013. En arkivheis som går i skytteltrafikk mellom etasjene i fjellet, letter arbeidet. Den inneholder en tolv meter høy kommode, med plass til kart og tekniske tegninger. Når Lars slår inn en kode for riktig skuff, kommer den til hans arbeidsbord – Vi beholder de originale papirene for å sikre oss mot menneskelige feil, men sorterer ut for eksempel nabovarsling, forteller Olsen. Han er kulturviter med etnologi som fag og har også bakgrunn i grafisk design. 32 > Fagbladet 11/2011 fbaargang2011 fbseksjonKON