En viktig oppgave for Byarkivet er å digitalisere alt arkivmateriale som ikke er i daglig bruk i forvaltningen. Avdelingsleder Karin Gjelsten er også fagsjef for moderne arkiv i kommunen. Digitaliseringen gjøres i et såkalt xml-format, et intuitivt system som er lesbart både for mennesker og datamaskiner, kan hun fortelle. – Dette formatet er godkjent av riksarkivaren. Hensikten er å sikre at dataene ikke blir forfalsket, og at tekstene er verifiserte data også om hundre år, sier Gjelsten. Fagforeningene er med Et 25 meter langt rom med fire og et halvt tusen hyllemeter i reolene rommer private arkiv, fra bedrifter, organisasjoner og privatpersoner, og blir tatt hånd om av stiftelsen Lokalhistorisk arkiv i Bergen. Her finner vi for eksempel kart og skipstegninger fra bedriftene Mjellem & Karlsen og Bergen Mekaniske Verksted. En flora av fagforeninger, mange av dem kommunale, har levert inn sitt historiske materiale. – Det er mye stoff fra fagbevegelsen her, og avdelingen fungerer som en forlenget arm for Arbeiderbevegelsens arkiv, opplyser avdelingsleder Knut Geelmuyden. Kommune-Norge har fått refs fra Riksrevisjonen for å ta for dårlig vare på arkivene sine. Derfor har riksarkivaren innført nye og strengere krav til arkivlokaler fra 1. januar 2012. Fire hovedoppgaver • Påse at kommunen har gode arkivrutiner i sin arkivproduksjon. • Oppbevare, sikre og betjene de arkivsakene som ikke lenger trengs til daglig. • Fremme utnyttelsen av arkivsakene som kildemateriale for forvaltning og forskning. • Motta og samle inn privatarkiv som er viktige for byen, og fremme kjennskapet til byens historie. Denne oppgaven utføres delvis gjennom stiftelsen Lokalhistorisk Arkiv i Bergen og delvis i regi av Byarkivet. B gjæringshallen til Hansa Bryggeri. Det er 130 meter fra dør til dør. yarkivet i Bergen er tidlig ute, og samler byens historiske arkiver i fjellsikkert rom. Det største oppbevaringslokalet er A-magasinet, som er den gamle Reolrekkene er 84 meter lange, i to etasjers høyde, med plass til 13.000 hyllemeter bare i dette ene rommet. Her fins de aller eldste protokollene, og også arkiv som er plassert her fra omegnskommunene gjennom Interkommunalt arkiv for Hordaland. – Det sier seg selv at vi må ha et ekstremt fokus på sikkerhet, sier avdelingsleder og sikkerhetssjef Knut Geelmuyden. Et gass- og brannvarslingsanlegg kveler tilløp til brann. En direktelinje til brannvesenet sørger for varsling straks alarmen går. De kan være på plass på fire–fem minutter.    > Fagbladet 11/2011 > 33 fbaargang2011 fbseksjonKON