Organisering Avdeling for depot og katalog bevarer og sørger for sikkerhet for arkivene, og legger til rette for bruk og formidling. Avdeling for formidling og publikumstjenester betjener publikum og lesesal, lager utstil- linger og nettsider, og innbyr til bruk av arkivene. Blant annet er oppslagsverk for Bergen kommune, minner om eksplosjonsulykken i 1942, og en nettutstilling om Lepra-arkivene (se tegning) tilgjengelig for publikum. Avdeling for private arkiver og stiftelsen Lokalhistorisk arkiv i Bergen tar vare på bevaringsverdige arkiver fra bedrifter, privatpersoner og organisasjoner. Avdeling for moderne arkiver har ansvaret for å utarbeide arkivdanningsrutiner for hele kommunen, utvikle kurs for arkivmedarbeidere på alle nivåer og har ansvar for kommunens historiske elektroniske arkiv (HEA). Sentralarkivet er dokumentsenter og postmottak for byrådsavdelingene og oppfølgingsenhetene, og holder til i Rådhuset. KVALITETSARBEID: Lars Olsen i full sving med å digitalisere eldre byggesaker. Når du går inn i et magasin, tennes en rød lampe. Når du går ut igjen, er det med streng beskjed om å slå av lysbryteren, og dermed den røde lampen. – Med god personsikkerhet kan vi evakuere raskt i tilfelle brann, sier Geelmuyden. Lykkelig valg Sikkerhetssjefen opplever det som en stor vinning at Byarkivet har flyttet fra lokaler spredt over byen til de underjordiske fjellhallene i Hansaparken. Magasinene har tilpasset temperatur og luft- FØR OG NÅ: En viktig oppgave for leder Kari Gjelsten og medarbeiderne i Avdeling for moderne arkiv er å digitalisere alle byggesaker, og gi publikum tilgang på opplysninger om egen eiendom. fuktighet til materialet som oppbevares. En stor samling av foto og film har fått egne lokaler som holder sju–åtte grader. Blant andre har portrettfotografen Per Sjøvoll overlatt sin verdifulle samling i Byarkivets hender. – Her har vi bygget opp arkivmagasiner som oppfyller alle krav i arkivloven og forskriftene, med vern mot vann, brann og innbrudd. Med de kravene som stilles til arkiv i dag, er det fabelaktig at vi fikk flytte hit, sier Knut Geelmuyden. – Politikerne har siden 2003 tatt ansvar for å sikre byens dokumentasjon, fullt og helt i tråd med lov og forskrifter. Det er ennå et stykke igjen, men de skal ha all ære for det de har gjort. Plass til mer Fjellhallene til Bergen byarkiv rommer i dag 30.000 hyllemeter arkivmateriale. Nå skal det gjøres plass til nærmere 15.000 hyllemeter til. Etter arkivloven skal kommunale enheter avlevere arkivmateriale til sikkert depot etter 25– 30 år. Å tømme kommunens bortsettingsarkiv, krever utvidelser. Med politikernes godkjennelse står flere fjellhaller klar til bruk. – Det koster å innrede, men kommunen vil spare masse penger når arkivene blir konsentrert på ett sted. Vi får en høyere sikkerhet, og en spesialisering av det arkivfaglige, forsikrer Knut Geelmuyden. 34 > Fagbladet 11/2011 fbaargang2011 fbseksjonKON