Tillit til norsk lederstil Interesse for mennesker er grunnleggende om du vil bli en god leder, mener Jan Spurkeland. Han er initiativtaker og leder av Nettverket Relasjonsledelse Norge. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Nylig presenterte nettverket seg på et frokostseminar i Oslo. Medarbeiderne har solid erfaring innenfor ledelse og coaching. Partssamarbeid – Vi bygger på norsk ledertradisjon: Mindre statusforskjeller mellom leder og medarbeider, likeverd, og ikke minst samarbeid, poengterer lederutviklerne. Nettverket framhever verdien av partssamarbeid, i motsetning til det som praktiseres i mange andre land: En kommandoledelse som oppleves fremmed for norske arbeidstakere. Utenlandske ledere som kommer hit med en slik holdning, får raskt erfare at de må skifte lederstil for å lykkes. –    Arbeids- miljøloven sikrer medvirkning fra de ansatte, og de tillitsvalgte skal ha en betydningsfull innflytelse i organisasjonen, understreker de. Kompetente lederutviklere Jan Spurkeland har bred erfaring innenfor ledelse, HR og organisasjonsutvikling i Statoil, og har forfattet en rekke fagbøker om emnet. Med seg i nettverket har han Helga Bognø, leder av Fagforbundets faggruppe personal, med lang erfaring fra lederoppgaver i kommunal og privat virksomhet, Elin Gullesen Bratt med bred erfaring som pedagog og styrer i barnehage, mens Øyvind Røkenes har arbeidet med ledelse i Hydro, der han også har vært tillitsvalgt. Alle medarbeiderne har også tatt videreutdanning innenfor ledelse og coaching. De reiser rundt i hele landet for å øke relasjonskompetansen blant    ledere    i    kommuner og andre virk- somheter. Radarhjul Jan    Spurkeland Universitetet i Bergen har utviklet et radar- GJØR ANDRE GODE: Relasjonsledere skaper mer motiverte og lojale medarbeidere, mener f.v. Jan Spurkeland, Elin Gullesen Bratt, Helga Bognø og Øyvind Røkenes. hjul som et verktøy for å kartlegge en leders relasjonskompetanse. Det vil si kunnskap og evne til å utvikle og vedlikeholde – og om nødvendig reparere – relasjoner mellom mennesker. – De lederne som skorer høyt på relasjonskompetanse, får også gode resultater som en gevinst, sier Spurkeland. Han oppfordrer ledere til å lede medarbeiderne tilpasset den enkeltes livssituasjon. – Se menneskene i et helhetsperspektiv, og ta hensyn til familiesituasjon og ulike behov. Da får du også lojale medarbeidere som ønsker å yte noe tilbake og fortsette i den virksomheten der de blir sett og verdsatt. – De aller viktigste egenskapene for en god leder er interesse for mennesker, tillit og emosjonell modenhet, sier Jan Spurkeland. Du kan lese mer på relasjonsledelse-norge.no GURU: Jan Spurkeland har utgitt en rekke fagbøker om relasjonskompetanse. og Fagbladet 11/2011 > 35 fbaargang2011 fbseksjonKON