rundkjøring ligger foran oss, kan flere ting merkes ved hjelp av symboler. Dette kan også være til hjelp for fremmedspråklige. Tenk selv hvordan du leser og forstår skilt i utlandet, selv om du ikke kan språket. Kontraster er også viktig, særlig for dem med nedsatt syn. Ting må være tydelige, og budskapet må komme foran designhensyn og subtile farger. På kontoret bør alle ha skrivebord som kan heves og senkes. De fleste kan dra nytte av å velge om de vil jobbe stående eller sittende. Ryggplager kan ramme alle og oppstår ofte uventet. Kostnadsbesparelsen ved ikke å installere hev-senk-bord i første omgang, forsvinner fort når kontormøblene må skiftes ut. Jurylederen i gruppa som skal kåre Norges første nasjonale tiltak for universell utforming, Guro Fjellanger, vil løfte dette temaet inn i bevisstheten til folk flest. Et uni- verselt utformet samfunn er nødvendig for noen, men det gjør ting enklere for alle. Selv om Norge har kommet langt på feltet, er det fremdeles for lav kunnskap og interesse blant mange fagpersoner, politikere og beslutningstakere i både privat og offentlig sektor. I dag burde vi ha kommet så langt at enkelte grupper ikke skal trenge særbehandling eller bli stigmatisert – det fins gode løsninger som vi alle kan benytte. Fagbladet 11/2011 > 37 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2011 fbseksjonKON