Debatt informasjon fra Aina Frantzen». Behandlere forholder seg alltid til opplysninger fra pasient. Hvordan kan noen behandles etter en slik dom? Er det grunn til å oppsøke lege i det hele tatt? Tingretten konkluderte med at vitnene Frantzen førte, var samkjørte i en konspiratorisk aksjon mot kommunen. Lagmannsretten slår oppsiktsvekkende fast at de samme vitnene ikke er relevant i saken. Lagmannsretten er kritisk til den holdning som Fagforbundet og Aina Frantzen har utvist. Dette til tross for at det kom fram under rettssaken at saken var håndtert adekvat av hovedtillitsvalgt i henhold til kommunens eget, nåværende konflikthåndteringsreglement. Inntrykket alle sitter igjen med, er at arbeidstakere som forsøker å sette søkelys på trakassering, stiller totalt rettsløs. Ansatte kan i realiteten utsettes for alle typer overgrep samtidig som arbeidsgiver gjemmer seg bak «styringsretten». Retten har videre slått fast at organiserte arbeidere ikke skal hjelpes av sin fagforening, at ytringsfriheten ikke gjelder i Tromsø kommune, og at demokratiske normer kan settes til side. Aina Frantzen har kjempet en heroisk kamp i to rettsinstanser for å oppnå rett- URETTFERDIG: Aina Frantzen ble trakassert og ignorert av arbeidsgiveren Tromsø kommune. Lagmannsretten har imidlertid frifunnet kommunen. prosentene – balanse mellom jobb og fritid, skal visst ikke gjelde for alle oss i helsevesenet. Opplever hver helg at det er ungdommen som ikke ønsker å jobbe, og at de ikke stiller opp. Hvordan skal det bli i framtida? Ja, det koster penger å rette opp alle feilene som har blitt gjort. Hvis dette skulle bli Fagforbundets føringer, er dette mitt siste bidrag i kassa. Jeg savner Hjelpepleierforbundet som alltid tok flerarbeidende kvinner på alvor. Omskolering kan bli lurt, skjønner jeg. Jeg har alltid satt pris på mine pasienter og oppgavene mine. Men etter 17 år med helger – og skulle Fagforbundet i tilegg takke ja til flere helger – da er det over for min del. Fagforbundet har blitt for langt unna sine arbeidere. Trist. Mvh Eilien Stensen ARBEIDSVILKÅR Dilemmaer ved medleverskap og arbeidsmiljølov! Jeg er så heldig å jobbe med unge mennesker som bor på institusjon av ulike årsaker. Når jeg er på jobb, bor jeg der i tre eller fire døgn i strekk og har sju dager fri mellom vaktene. For ungdom tror jeg dette er en god ordning for å kunne gi den omsorgen de har krav på. For oss som jobber under disse arbeidstidsordningene, ivaretar det en kontinuitet og mulighet til å «stå» i utfordringene ungdommene strever med. Det jeg skal prøve å sette fingeren på i dette innlegget, er unntaket i arbeidsmiljøloven som åpner for «oljeturnus» i institusjoner. Loven gir institusjoner mulighet til en arbeidsuke på inntil 48 timer i uka ferdighet til ansatte. Hun er trakassert av sin arbeidsgiver på alle nivåer. Sjikaneringen fortsatte i tingretten der hun blant annet måtte tåle omfattende og usensurert høytlesning fra sin legejournal. Kommuneadvokat Marianne Abeler har fått lov til å angripe henne, familien, tilhørere samt beskrevet et vitne («in absentia») i åpne rettsforhandlinger som mentalt utilregnelig. Dette er eksempler på episoder som ikke burde forekomme. For øvrig ble retten respektfullt administrert av dommer Nils Asbjørn Engstad. Kommunen ble frikjent igjen, noe som viser at bevisbyrden ligger på et urealistisk høyt nivå. Ingen kan imidlertid ta fra Aina Frantzen klare moralske seire i to uavhengige rettsinstanser. Stig Hansen (Innlegget er forkortet. Red.) HELSE Nei til mer helgejobbing Jeg har jobbet i helsevesenet i 17 år, og det var bare trist å lese at vi kanskje må jobbe enda flere helger. En fallitterklæring! Dette er å gå to skritt tilbake. Stryk alle de små turnusstillingene og start på nytt. Slutt med å ødelegge stillings- PENSJON Ufine påstander Jeg fikk nylig et lite koselig brev fra KLP. Jeg ble pensjonist 2. august, men før det har jeg fått utbetalt uførepensjon. Den har jo blitt samordnet med Nav i alle år, og da har jo KLP blitt oppdatert hver gang det har blitt forandringer i utbetalingen. I brevet får jeg beskjed om at jeg har opptrådt uaktsom fordi jeg har unnlatt å informere om at jeg ble pensjonist. Det går jo automatisk fra Nav. Jeg var i god tro om at KLP også ble oppdatert om dette. Det er greit at de gir meg beskjed, men ikke at de bruker ordet uaktsomt.    Medlem 50 > Fagbladet 11/2011 Foto: Anita Arntzen fbaargang2011 fbseksjonKON