INGENTING KOMMER GRATIS: Fastslår Malin Skjolde og Nina Andresen-Borud i Den røde tråden. Husker du når dette skjedde? 1. Arbeiderloven – forløperen til arbeidsmiljøloven. 2. Første landsomfattende tariffavtale – jern og metall. 3. Første lov om sykeforsikring. 4. Kvinnene fikk stemmerett. 5. Avtalefestet ferieordning. 6. Åttetimersdagen (48 pr. uke) + en ukes lønnet ferie. 7. Husbanken opprettes. 8. Ferieloven. 9. Arbeidervernloven. 10. Syketrygden innføres. 11. 45-timers arbeidsuke. 12. Ferien utvides til fire uker. 13. Folketrygdloven (pensjon til alle). 14. Likestillingsloven. 15. Arbeidsmiljøloven og loven som sikrer 100 prosent lønn ved sykefravær. 16. «Gro-dagen» – første etappe på fem ukers ferie. Viktigst er likevel sangene som binder det sammen, med tekster som deles ut til publikum på forhånd, både Revolusjonens røst, Gategutt og Jørgen Hattemaker. Historietime På Notodden fjorten dager etter Utøya, var det likevel Til ungdommen som berørte sterkest. Forestillingen ble en tankevekkende minnestund. Ingunn Solberg, som jobber i barnevernet på Notodden, var en av publikummerne. – Jeg kjenner jo alle sangene fra før, og måten revygruppa bandt det sammen på, ble en påminning om kamper som har vært, og som vi har glemt. Det ble en god historietime, som vi har godt av, mener hun. Fagbladet 11/2011 > 15 1: 1903 2: 1907 3: 1909 4: 1913 5: 1916 6: 1919 7: 1946 8: 1947 9: 1956 10: 1956 11: 1958 12: 1963 13: 1966 14: 1978 15: 1977 16: 1981 ? fbaargang2011 fbseksjonSAM