Vil slakte katt- og kaninidyll På Sjøstrand omsorgssenter har 30 eldre alkoholikere funnet roen etter et langt liv med rus. Nå vil Oslo kommune ta hjemmet fra dem. For mange er veien tilbake til gata kort. Tekst: SIDSEL HJELME Foto: WERNER JUVIK ISolveig Magnussens ansikt er sporene fra et hardt liv meislet inn. Den slitne kroppen stabber på grusveien mellom de gamle trehusene på Bjerkås i Asker. Da hun kom til Sjøstrand for 11 år siden, fant Solveig for første gang på mange år et hjem. Etter mange år med rusmisbruk, institusjonsopphold og utkastelser vet Solveig bedre enn de fleste hva det er å være hjemløs. Nå frykter 69-åringen at de gode årene i livet er talte. Budsjettkutt Neste år skal Oslo kommune spare 13 millioner på russektoren. Et beløp som tilsvarer kommunens kostnader på Sjøstrand. Selv om budsjettet først skal behandles i bystyret 7. desember, har Oslos sosialbyråd Anniken Hauglie (H) allerede uttalt til TV2 at Sjøstrand omsorgssenter skal nedlegges. Trussel om nedlegging setter sitt preg på alle beboerne på Sjøstrand. De fleste av dem er over 60 år og har hatt hjemmet sitt her i mer enn ti år. Eldste beboer er 81 og har bodd på Sjøstrand i 26 av dem. Hva er bedre? De fire trehusene på Sjøstrand har de siste årene gjennomgått omfattende oppgradering med blant annet nye bad og kjøkken, og utskifting av vinduer og panel. Men byrådet påpeker at bygningene er i for dårlig stand, og lover at beboerne skal få et bedre tilbud. Både ansatte og beboere stiller spørsmål om det er mulig. Bystyrepolitiker Ivar Johansen (SV) har på rusmiddeletatens egne sider funnet seks ledige plasser og 31 på venteliste. TILLITSVALGT:  Her på Sjøstrand har jeg fått ro i sjela, sier Audun Hagen. Han er beboernes tillitsvalgt og har også fått med naboene som støttespillere. De fleste beboerne våre har omfattende helseproblemer, men på grunn av rusproblemene passer de sjelden inn på ordinære sykehjem. Omsorgsboliger er heller ikke et alternativ, påpeker hovedtillitsvalgt Heidi Mjelde Roen. Helsebonus På Sjøstrand serveres fire måltider om dagen, og de som ikke møter opp blir hentet eller får mat og medisiner på rommet. Senteret har også egen sykepleier. Sjøstrand er ingen avvenningsinstitusjon. Målet er å gi beboerne hjelp til å stabilisere og mestre rusmisbruket. En konsekvens er at det er strenge restriksjoner på drikkingen. Øl kan bare drikkes i Buaª, en gammel pølsebu som er plassert på eiendommen. Skal de innta sterkere saker, må de til Stienª utenfor institusjonen. De fleste endrer drikkemønsteret sitt når de kommer hit, og noen av dem har helt sluttet å drikke, forteller Roen. Redd for Oslo Audun Hagen er tillitsvalgt for beboerne, og han bekymrer seg for framtida. > Fagbladet 11/2011 > 17 Kommunen sliper sparekniven fbaargang2011 fbseksjonSAM