Kommunene er ikke tjent med å ha en rekke kommunale foretak som selger tjenester til hverandre og drives forretningsmessig.ª Side 38 Seksjonsleder Stein Guldbrandsen Samferdsel og teknisk ˇ€‹ Forlanger industriarbeiderlønn Bussjåførene har 25.000 kroner lavere lønn enn industriarbeidere. Hovedkravet i neste års tariffoppgjør blir tilsvarende lønn som i industrien. Side 28 ˇ€‹ Spleiselag for renholderne I Froland kommune gikk Fagforbundet og kommunen sammen om å dekke studieutgifter for renholdere. Det ga resultater. Samtlige tar nå fagbrev. Side 30 ˇ€‹ Bedre vedlikehold av vann og avløp Norske kommuner legger dobbelt så mange nye vann- og avløpsrør i forhold til antall gamle rør som blir vedlikeholdt. Det er ikke samfunnsmessig lønnsomt, mener fokusforfatterne Oddvar G. Lindholm og Jarle T. Bjerkholt. Side 36 De privilegerte Få lyd-, lys- og sceneteknikere har like ordnede forhold som på Bærum kulturhus. For noen er det vanlig med 12-timers arbeidsdag. Side 32 Fagbladet 11/2011 > 27 Foto: Erik M. Sundt fbaargang2011 fbseksjonSAM