PÅ TIDE: Ole Roger Berg mener det er på tide at bussjåfører nå får gjennomsnitts industriarbeiderlønn. Alle pålegg oppfylt Et halvt år etter at Arbeidstilsynet varslet pålegg overfor Ragn-Sells i Asker og Sandefjord, er endelig alle pålegg ansett som oppfylt. Ragn-Sells kom i medienes søkelys sammen med Adecco da de overtok renovasjonen i Asker kommune 1. november i fjor. Renovasjonsselskapet satte i gang med polske arbeidere innleid fra Adecco. Arbeidsmengden var usedvanlig stor i innkjøringsfasen. Noen ble usaklig oppsagt, andre sluttet, og enkelte ble sykmeldt av arbeidspress. I mars måned kom Arbeidstilsynet på inspeksjon. Det endte med ei lang liste med forhold som Arbeidstilsynet fastslo at var i strid med arbeidsmiljø- loven. I juni avviste Ragn-Sells Arbeidstilsynets tolkninger av loven. I august opprettholdt Arbeidstilsynet sine varsler om pålegg, og ga Ragn-Sells frist til 1. september. Saken ble avsluttet i september. Samtidig som Arbeidstilsynet vedtok å gå hardere til verks, kom Ragn-Sells med omfattende beskrivelse av hvordan de nå har iverksatt tiltak for å oppfylle Arbeidstilsynets krav. – På bakgrunn av tilbakemeldingene anser vi påleggene som oppfylt, skriver Arbeidstilsynet til Ragn-Sells.    OT 20 mill. til inspeksjon Regjeringen vil bruke 20 millioner kroner ekstra på å inspisere i renholdsbransjen i 2012. Renholdsbransjen rengjøres nå for fullt. Det er allerede vedtatt en godkjenningsordning for renholdsbedrifter, som starter opp neste år. I tillegg ble tariffavtalene for renholdere allmenngjort tidligere i år. Det er også oppnådd enighet mellom LO og NHO om regionale verneombud. Nå ønsker regjeringen å styrke Arbeidstilsynets inspeksjoner overfor bransjen, og bevilger 20 millioner kroner til dette. – Dette er viktige tiltak for å fremme seriøsitet i bransjen, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.    OT Verdens beste bane Bergenserne er enda mer stolte over byen sin enn vanlig i disse dager. Det er nemlig fastslått at Bergen har verdens beste bybane. Det har knapt gått et år siden dronning Sonja åpnet Bybanen i Bergen. Siden har banen vært byens store stolthet innen kollektivtrafikk, og nå vet resten av verden at bergenserne faktisk har den beste av alle baner. I forrige måned ble prisen «Worldwide project of the year» delt ut til Bybanen. Teknisk sjef Thomas J. Potter reiste til London og mottok prisen på messen The Ligth Rail Awards 2011. Bergen Bybane vant prisen i konkurranse mot bybaner i Dallas i USA, Angers i Frankrike og Gold Coast i Australia. Juryen uttaler: – Dette fantastiske systemet er en modell for bybaneutvikling i hele verden. – Prisen går til hele organisa- FANTASTISK: – En modell for hele verden, uttaler juryen. Bergenserne har enda mer grunn til å være stolte enn før. sjonen bak Bybanen. De som har planlagt den, bygget den og som nå drifter den, sier Thomas J. Potter til Bergens Tidende.    OT Fagbladet 11/2011 > 29 Foto: Kari-Sofie Jensen fbaargang2011 fbseksjonSAM