Med 900000 medlemmer må vi tenke på det meste L r ring medlemstelefonen på 815 32 600 eller send SKADE til 26026 for mer informasjon. L O O f f a a v v ø ø r h h a a r r f f o o r r s s i i k k r r i i n n g g e e r r s s o o m m g g i i r r d d e e g g b b e e d d r r e e d d e e k k n n i i n n g g. S S j jekk dine fordeler på lofavør.no, Jens-P. & Pål for Supertanker fbaargang2011 fbseksjonSAM