bevegelsen er inne i en vanskelig tid, og forbundet ønsker ikke å kommentere utviklingen. Opprinnelig var det et ønske fra staten om å si opp enda flere enn 500.000. Men prosessen har gått langt saktere enn planlagt. Justisdepartementet opplyser at arbeiderne som mottar oppsigelse, vil få full lønn i én måned. Deretter vil de få 60 prosent av lønna i én, tre eller fem måneder, alt etter hvor lang arbeidserfaring de har. Noen vil få tilbud om annen jobb i statlig sektor, men myndighetene oppfordrer flest mulig om å søke seg til privat sektor, enten ved å starte for seg selv eller ved å bli ansatt, for eksempel i jordbruket. Mange private har fått bruksrett til jord, og kan nå lettere ansette folk til å jobbe for seg. Partiet spør folket Den nye økonomiske retningen på Cuba startet med at kommunistpartiet gjennomførte en omfattende spørreundersøkelse om hvordan cubanerne vil ha samfunnet sitt. – Åtte millioner cubanere uttalte seg. Det ble holdt 168.000 møter landet over. Og det kom inn vel tre millioner forslag, forteller Raul Vernier. Han er partifunksjonær i sentralkomiteen. – Dette er en revolusjon i revolusjonen, og det er, etter vårt syn, en genuin demokratisk prosess, sier han. Under partikongressen i vår ble det vedtatt 313 reformer som resultat av undersøkelsen og debattene. Blant forandringene er fritt bilsalg, åpning for kjøp og salg av hus og leiligheter på det private markedet, at cubanerne skal få reise som turister til ut- PRIVAT: Orquidia Molina Diaz kastet seg i vår ut i det private næringslivet. Med lamineringsmaskinen sin tjener hun langt bedre enn hun gjorde som statsansatt. Ektemannen Roy er fotograf og har jobbet for seg selv i mange år. landet, og at Cuba igjen skal få et ettvalutasystem. – Partiet vil gjøre det lettere for dem som driver privat, men vi vil ikke ha store, private firmaer, sier partifunksjonæren. Samtidig som staten kutter antall ansatte, kuttes det også i sosiale goder. På Cuba er mye gratis, og annet er sterkt subsidiert av staten. Dette vil Raul Castro langt på vei fjerne. Med dagens skrale lønninger vekker dette bekymring hos vanlige arbeidere. STORT UTVALG: 172 næringer er nå åpnet for privat initiativ på Cuba. Denne mannen selger i hovedsak kjøkkenutstyr. – Målet er at økonomisk omlegging og effektivisering vil gjøre staten i stand til å høyne lønningene, sier Vernier. 12-timers arbeidsdag De nye private innslagene er med på å endre gatebildet. De hyppigste private innslagene er matservering, transport av folk og varer, og utleie av rom. Sergio bor noen mil fra hovedstaden, men i sin leide Chevrolet fra 1951 kjører han til Havanna for å kjøre drosje. – Jeg tjener bedre enn før. Men folk har ikke så mye penger, og jeg må betale mye i avgift og bensin, så jeg må kjempe for lønna. Jeg jobber ofte 12-timersdag, forteller Sergio. Han kjører i fast rute og plukker folk opp underveis for ti pesos. Nå har han også lov til å plukke opp turister – noe som kunne føre til skyhøye bøter for kort tid siden. Korrupte kontrollører – 15 pesos, takk, sier mannen i kiosken og serverer sandwich med svinekjøtt. Han har sammen med familien drevet for seg selv i fire måneder. Utsalget er i inngangen til leiligheten i første etasje i Gamle Havanna. Under en parasoll tilbys et utvalg av sandwicher og diverse drikke. Mot et løfte om ikke å få navnet sitt på trykk, forklarer han hvordan hverdagen fungerer. – Jeg tjener bra nå, mye bedre enn da jeg jobbet for staten. Men det er vanskelig å holde seg innenfor lovverket. Jeg må ha papirer på at alt jeg kjøper inn er lovlig kjøpt. Men varene i statlige butikker er ofte dyre, og noen ganger vanskelige å få tak i. Så en del av brødene kjøper jeg av en baker i et statlig bakeri. Og fra en hotellansatt kjøper jeg skinkepålegg, som han stjeler for å selge videre. Statlige kontrollører passer på at de private har papirene i orden. Men de har foreløpig ikke skapt problem for kaféverten i gamlebyen. – Kontrollørene, som alle andre statsansatte, tjener dårlig. Derfor løser jeg slike problemer med en saftig sandwich og litt kontanter, smiler han. 48 > Fagbladet 11/2011 fbaargang2011 fbseksjonSAM