ble fordømt i Vesten, blant annet i form av en irettesettelse fra den amerikanske utenriksministeren Hillary Clinton. Hun kalte beslutningen en hindring for fredssamtaler. EUs utenrikssjef Catherine Ashton uttalte at hun med «dyp beklagelse» hadde hørt at de israelske bosettingsplanene skulle videreføres. Nyheten om utbyggingen i Gilo illustrerer frustrasjonen Abbas må forholde seg til mens han forsøker å etablere en stat med diplomatiske virkemidler. Her skiller han seg fra tidligere president Yasser Arafat, en tøffere forhandler som kunne bruke våpenmakt som forhandlingskort hvis diplomatiet mislyktes. Selv om palestinerne får de nødvendige 9 av 15 stemmer i FNs sikkerhetsråd, vet Abbas og Hamas at det likevel er langt fram. Det er mange hindringer som må overvinnes før Palestina eventuelt får fullt medlemskap. Den første hindringen er trusselen om et veto fra USA. For det andre er det sannsynlig at den palestinske selvstyremyndigheten står overfor alvorlige økonomiske kriser dersom Israel stanser overføringen av skatteinntektene på 500 millioner shekel per måned (135 millioner USD) som Israel krever inn på vegne av selvstyremyndigheten, og at USA fjerner sin økonomiske støtte. Den palestinske selvstyremyndigheten mangler allerede 300 millioner USD i utlovet internasjonal pengestøtte, som skulle bidra til å dekke et budsjettunderskudd på én milliard USD. Selvstyremyndigheten har måttet ta opp banklån for å lønne arbeidere på Vestbredden og i Gaza. Nylig lovet imidlertid Saudi-Arabia at de skulle overføre 200 millioner amerikanske dollar til selvstyremyndigheten. Hvis Palestina ikke blir godkjent som stat, og de økonomiske problemene fortsetter, er det logisk å anta at det palestinske lederskapet vil måtte vurdere å gi opp en tostatsløsning og oppløse den palestinske selvstyremyndigheten. NYE TONER: Det vakte oppsikt da Mahmoud Abbas, presidenten for den palestinske selvstyremyndigheten, gikk på FNs talerstol og krevde fullverdig medlemskap for Palestina. Fagbladet 11/2011 > 53 Foto: Stan Honda, AFP fbaargang2011 fbseksjonSAM