L R Hjernetrim LETT    MIDDELS Fyll ut de tomme feltene slik at både de loddrette og vannrette radene, samt hver av boksene med 3x3 felter, inneholder alle tallene fra 1 til 9. Løsninger sudoku på neste side. 4 5 6 7 5 4 9 1 7 5 1 8 2 7 4 9 2 3 8 6 5 7 8 4 1 6 4 1 6 8 9 3 8 4 3 7 9 5 1 5 7 6 4 2 1 5 2 5 4 6 3 9 2 8 6 4 2 4 3 1 8 5 3 ANSVARLIG REDAKTØR Kirsti Knudsen kirsti.knudsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REDAKSJONSSJEF åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Ola Tømmerås ola.tommeras@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 50 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 TYPOGRAFER Vidar Eriksen vidar.eriksen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 69 Knut Erik Hermansen knut.hermansen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 70 ANNONSER Lillian Lindberg lillian.lindberg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 46 Annonsemateriell sendes til annonser@fagforbundet.no Faks 23 06 44 07 ? Spørsmålene er hentet fra boka Arbeidslivsquiz og fra 1. mai Fagforeningsspillet, utgitt av Gyldendal Norsk Forlag i samarbeid med flere forbund. Quiz 241 393 militærkupp i et asiatisk land hvor kanskje så mange som 1 millioner kommunister ble drept. Hvor? 3. Hva het den argentinske legen som ble revolusjonshelt på Cuba? ˇ€‹ Hjernebry 1. Hvor mange LO-medlemmer mistet livet under krigen? 2. Hvor mange norske frivillige deltok i de internasjonale brigadene i den spanske borgerkrigen 1936 39? 3. I hvilken by ble Arbeiderpartiet stiftet i 1887? ˇ€‹ Lover og avtaler 1. Hvor stort er det lovfestede overtidstil- legget? 2. Hvor lang er den lovfestede ferien? 3. Hvilken lov regulerer utbetaling av ferie- penger? Trykksak REPRO/TRYKK Aktietrykkeriet AS ˇ€‹ Internasjonal kultur 1. Et kjent musikerpar; den ene het Bjørn Afzelius, hva heter den andre? 2. Amerikansk politisk aktivist, sangskriver og sanger, født i 1919. Skrev Where have all the flowers goneª. 3. Lillebjørn Nilsen m.fl. har skrevet minnesang om Victor Jara. Hvem var Victor Jara? ˇ€‹ Kjente personer  fagbevegelse 3 poeng: Født i 1879 i Melhus. Maler og bygningsarbeider. I 1906 ble han valgt inn i Aps landsstyre og fast medarbeider i avisa Ny Tid. 2 poeng: Tok initiativet til Fagopposisjonen av 1911, som ville gjøre fagbevegelsen mer egnet for revolusjonær kamp. Kjent som en stor agitator og organisator med et sterkt moralsk engasjement. 1 poeng: I mellomkrigstida var han regnet som den ledende mann i DNA. Fra 1921 til 1949 var han redaktør av Social-Demokraten/Arbeiderbladet. ˇ€‹ Verden utenfor Europa 1. Hvilket land fikk i 1960 verdens første kvinnelige statsleder? 2. I 1965 ble det gjennomført et Fagbladet 11/2011 > 59 Svar: ˇ€‹ Internasjonal kultur 1. Mikael Wiehe 2. Pete Seeger 3. Chilensk sanger og dikter (ble henrettet under militærkuppet i 1973) ˇ€‹ Kjente personer  fagbevegelse Martin Tranmæl ˇ€‹ Verden utenfor Europa 1. Sri Lanka (Sirimavo Bandaranaike, satt i tre perioder; 1960 65, 1970 77 og 1994 200) 2. Indonesia 3. Ernesto Cheª Guevara ˇ€‹ Hjernebry 1. 2600 2. Ca. 250 (kjenner identiteten til 225) 3. Arendal ˇ€‹ Lover og avtaler 1. Minst 40 prosent (etter arbeidsmiljøloven) 2. 4 uker og 1 dag (i tariffavtaler: 5 uker) 3. Ferieloven E T K E M J I M Ø fbaargang2011 fbseksjonSAM