www.fagbladet.no    Nr. 12 2011 > For medlemmer i Fagforbundet Fattigdom har mange ansikter Side 8–15 Forsidefoto: Werner Juvik    > SEKSJON HELSE OG SOSIAL Rekrutterer menn til omsorg Side 32 fbaargang2011 fbseksjonHEL