Helse og sosial Innhold 8    TEMA: Fattigdommens mange ansikter 16    – Like viktig å forebygge som å behandle 18    Med rett til heltid 20    PORTRETTET: Rød arv 27–42    HELSE OG SOSIAL 43    Vil gi ungdommene «det lille ekstra» 44    FOTOREPORTASJEN: Stimulerer sansene 50    Den tapte generasjonen 58    – Mange vinnere på arbeidstrening FASTE SPALTER 4    Siden sist 4    Jans hjørne 24    Bare spør 28 Aktuelt 40    FOKUS: Rett til likeverd 42 Seksjonslederen 52 Debatt 56    Gjesteskribent: Ingeborg Gjærum 60 Oss 62 Kryssord 63    Sudoku og Quiz 65    Tilbakeblikk og Petit 66    ETTER JOBB: Fotball + broderi = sant 68    EN AV OSS: Julens travleste 30 Lørdagstreff i Posebyen I Kristiansand stiller ansatte opp en gang i måneden for å skape gode møter og opplevelser for unge mennesker med utviklingshemning. Foran f.v.: May Britt Alfredsen, Marian Liene og Hanne Løvdal. Bak f.v. Geir Sigurd Nilsen, Stina Helliksen og Azra Brandt. 20 Støttespilleren Trond Henry Blattmann leder støttegruppa etter 22. juli, og han er sikker på at sønnen hadde ønsket at han skulle fortsette å stå på for det han tror på. Og for å gi sorgen et ansikt. 8 Fanget i fattigdom Hvem som helst kan bli fattig om livet slår krøll på seg. Slik det har gjort for de seks menneskene du møter i vår temasak. Hver på sin måte prøver de å bryte ut av fattigdommen, men stengslene er mange. Ikke minst på arbeidsmarkedet. Rekrutterer menn til omsorg 32 I Harstad og Tromsø har de klart det de fleste kommuner drømmer om; de har rekruttert menn til omsorgsyrker. Hverdagskost Maten smaker og lukter godt, og yrkesstoltheten blant de ansatte ved Trondheim kommunale produksjonskjøkken er på topp. 36 Likeverdige tjenester 40 Selv om det offentlige tilbyr de samme tjenestene til alle, betyr det ikke nødvendigvis at alle får et likeverdig tilbud. Folk er ikke like. Derfor må vi tilpasse tjenestene til den enkelte bruker, mener likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik. Må forebygge sykdom 16 – Det blir like viktig å forebygge sykdom som å behandle pasienter, sier Ingvild Belck-Olsen (t.h.) som leder et samhandlingsprosjekt i Follo. Hovedtillitsvalgt Anita Lorentzen mener det blir viktig at ansatte får mulighet til å øke kompetansen. 2 > Fagbladet 12/2011 Foto: Sol Nodeland ISSN 0809-9251 Foto: Per Flakstad Foto: Werner Juvik Foto: Werner Juvik fbaargang2011 fbseksjonHEL