Sjøstrandbeboerne vant første slag De 30 beboerne ved Sjøstrand omsorgssenter får trolig beholde hjemmet sitt. Byrådspartiene og Fremskrittspartiet har inngått et budsjettforlik som sikrer videre drift. Da Sjøstrand omsorgssenter tidligere i høst ble varslet nedlagt, startet de 30 eldre alkoholikerne som bor der en intens kamp for å få bevare hjemmet sitt gjennom mange år. Det var Oslo kommunes sosialbyråd Anniken Hauglie (H) som varslet at omsorgssenteret i Asker skal nedlegges. Sjøstrand-beboerne møtte opp foran rådhuset i Oslo for å overlevere 1500 underskrifter mot nedleggelsen. Der ble demonstrantene bedt med inn av opposisjonspartiene, og Carl I. Hagen tok til orde for å bevare senteret. Ifølge Hagen er bevaring Søker lykken i Norge Antall søreuropeere som kommer til Norge for å jobbe, øker drastisk. Gjeldskrisa får skylda. Fra Hellas har antall arbeidsinnvandrere som søker skattekort i Norge, økt med 82 prosent fra i fjor, viser tall fra Skatteetaten. 33 prosent flere spanjoler og 6 prosent flere italienere søker skattekort, skriver Aftenposten. Også Nav merker større pågang fra personer i Sør-Europa. – Mange grekere og spanjoler tar kontakt for å få vite mer om hvilke muligheter de har i Norge. Slik har det ikke vært før, sier Almedina Jahre, leder for det europeiske mobilitetssamarbeidet Eures i Nav til Aftenposten.    ÅR TILLITSVALGT: Audun Hagen er tillitsvalgt ved Sjøstrand omsorgssenter. Han fikk stor oppmerksomhet da han overleverte underskriftene til Annikken Hauglie utenfor Oslo rådhus. av Sjøstrand et av Fremskrittspartiets viktigste krav for å inngå budsjettforlik med byrådspartiene Venstre, KrF og Høyre, et forlik som gir ti millioner kroner til Oslos rusavhengige. Dermed er første slag vunnet for Sjøstrand-beboerne. Oslo-bud- sjettet blir behandlet av bystyret 7. desember, og det er etter at Fagbladet gikk i trykken. Tekst og foto: MARTINE GRYMYR Minneord om Kirsti Slinning Det var med sjokk og fortvilelse vi i Fagforbundet Ålesund avd. 214 mottok budskapet om det tragiske som hadde skjedd med Kirsti Slinning. Varme tanker går til dem som står Kirsti nærmest. Kirsti ble valgt som tillitsvalgt på sin arbeidsplass i 1999, og som styremedlem i Fagforbundet Ålesund fra 2006. Siden 2007 har hun vært vår hovedtillitsvalgt i Ålesund kommune. I 2007 ble hun valgt som styremedlem i seksjonsstyret for helse og sosial i fylket, og har siden 2009 vært nestleder i samme styre. Kirsti var i ferd med å ta siste del av toppskoleringen for tillitsvalgte i Fagforbundet. Alle hennes plasser i forskjellige verv vil nå være tomme. Det blir et stort savn for alle kolleger som satte så utrolig stor pris på henne. hadde humor, spredde glede og var lett å bli glad i. Hun hadde ofte en overraskelse på lur, enten i form av gode ord eller en liten gave. Kirsti var ei strålende jente. I alle sammenhenger vi var sammen, opplevde vi latter og glede. Kirsti var en tillitsvalgt som virkelig utførte og stod for Fagforbundets tre verdigrunnlag; samhold, solidaritet og omtanke. Vi i Fagforbundet Ålesund avd. 214 er takknemlig for at vi fikk lov til å bli kjent med Kirsti – som det flotte mennesket hun var. Savnet etter henne vil bli stort. Fagforbundet Ålesund avd. 214 Vi kjente Kirsti som engasjert, kreativ og den som viste omsorg og omtanke for alle rundt seg. Ingen oppumulig for henne, og gaver var hun utførte de svært grundig. Kirsti viste stor iver etter kunnskap, var reflektert og stilte alltid de gode spørsmålene. Kirsti var ei sterk jente! Kirsti var et menneske som Fagbladet 12/2011 > 5 fbaargang2011 fbseksjonHEL