TEMA: FATTIGDOM Fakta: Fellesnevneren for fattige er at de står utenfor arbeidsmarkedet. Heldigvis er jeg i et miljø der folk er opptatt av politikk, ikke av merkeklær og fine ting.ª Olga Dryll Alder: 20 år Sivilstand: Har kjæreste Økonomi: Individstøtte fra Nav, 4500 kroner i måneden. I tillegg bostøtte på 5000 som dekker husleie. Vikarjobber i barnehage. Som jobbsøker er Olgas erfaring soleklar: Polakker er ikke norske arbeidsgiveres førstevalg, ikke en gang når de har norsk ungdomsskole. At hun snakker norsk uten aksent synes ikke på søknaden, så først da hun omsider kom til intervju, løsnet det. Nå plinger det rett som det er på Olgas telefon med tilbud om vikardager i barnehage. Men enn så lenge er sosialhjelp hennes eneste sikre inntekt. " Man blir vant til å være fattig. Men jeg må hele tida kalkulere og prioritere. Jeg kjøper brukte klær og finner billige ting på nettet. Heldigvis er jeg i et miljø der folk er opptatt av po- litikk, ikke av merkeklær og fine ting. Til forskjell fra mange andre 20-åringer har Olga ingen foreldre å støtte seg på når det kniper. " Det er jeg som må hjelpe mamma. Det har jeg måttet gjøre hele livet. Jeg prøver å gi henne halvparten av pengene jeg får hver måned. " Da jeg var liten, hadde vi ikke penger i det hele tatt. I perioder spiste mamma og jeg bare poteter. Poteter til frokost, lunsj og middag. Det vanskeligste med å vokse opp i fattigdom, er jul og sommerferier når alle andre har planer. De siste årene har ikke mamma og jeg feiret jul i det hele tatt  og da går det greit. Problemer hjemme gjorde at Olga ikke fikk fullført videregående. Nå er målet å ta opp igjen skolegangen. " Jeg får ikke støtte fra Lånekassa, så jeg må ha mer jobb for å betale for skolen. "Hvis du tenker deg fem år fram i tid, hvor håper du å være da? " Da skal jeg ha fullført videregående og være i gang med studiene, enten i sosialt arbeid eller i sosiologi. " Fattigdommen preger helsa både fysisk og psykisk, men alt dette har også gjort meg sterkere. Bedre enn jeg har det nå, har jeg aldri hatt det. fbaargang2011 fbseksjonHEL