Helsefagarbeidere landet rundt tvinges ut i en evig jakt på ekstravakter for å sikre at det triller inn nok penger på konto.ª Side 42 Seksjonsleder Kjellfrid T. Blakstad Helse og sosial ˇ€‹ Ansatte ildsjeler Seks ansatte i Enhet for utviklingshemmede i Kristiansand sentrum jobber som frivillig en lørdag i måneden. Det har de gjort i seks år. For dem er det en hjertesak å gjøre noe ekstra. Side 30 ˇ€‹ En perfekt match En omsorgssektor dominert av kvinner, og som skriker etter arbeidskraft kombinert med stadig flere arbeidsløse menn. Det var to problemstillinger som passet hverandre perfekt, i Tromsø og Harstad. Side 32 ˇ€‹ Utilsiktet diskriminering Er det å behandle alle likt det samme som å gi likeverdige tjenester? Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik mener at vi må tilpasse de offentlige tjenestene slik at alle får et likeverdig tilbud, uavhengig av kjønn, etnisitet og grad av funksjonsevne. Side 40 Ekstraservice til eldre Stolte ansatte ved Trondheim kommunale produksjonskjøkken sørger for at de eldre i byen får god og næringsrik mat. Side 36 Fagbladet 12/2011 > 27 Foto: Albert H. Collett fbaargang2011 fbseksjonHEL